Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:33

BENA4033 Geoinformatiikan perusteet, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.3.18 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 71
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Digitaaliset kartat, karttamuotoisten paikkatietoaineistojen esittäminen ja käsittely. Paikkatietojärjestelmien (GIS – Geographic Information Systems) periaatteet ja niiden käyttö. Globaalit paikantamisjärjestelmät, mm. GPS, ja niiden differentiaalikorjausmenetelmät. Paikkatietoihin liittyvien tutkimustapojen tarkastelua. Kurssi sisältää lyhyen johdatuksen spatiaalisen tilastotieteen mahdollisuuksiin, mm. spatiaaliseen autokorrelaatioon ja spatiaaliseen interpolointiin. Kurssilla tutustutaan mm. ArcGIS- ja QGIS-paikkatieto-ohjelmiin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luetella paikkatietoaineistojen perustyypit ja kertoa esimerkkejä, mihin niitä käytetään. Hän tuntee koordinaattijärjestelmien ja karttaprojektioiden toimintaperiaatteet sekä osaa luetella ja karakterisoida tavallisimmat Suomessa käytettävät maantieteelliset koordinaattijärjestelmät ja tasokarttaprojektiot. Opiskelija tietää luonnontieteellisten paikkatietoaineistojen tallennusperiaatteen, sekä globaalin GPS-paikannusjärjestelmän ja siihen liittyvän differentiaalikorjauksen toimintaperiaatteet. Hän osaa käyttää paikkatieto-ohjelmien, kuten esim. ArcGIS, perustoimintoja liittyen paikkatietoaineistojen esittämiseen, analysointiin ja julkaisemiseen karttamuodossa. Opiskelija lisäksi tuntee joitakin tavallisimpia paikkatietoanalyysin perusmenetelmiä ja osaa kuvailla kyseisten menetelmien soveltamistapoja tutkimuskäytössä. Opiskelija osaa joitakin keskeisimpiä spatiaalisen tilastotieteen peruskäsitteitä ja tuntee muutaman kyseisen tutkimusalueen perusmenetelmän.
Suoritustavat:Aktiivinen osallistuminen kurssin tietokoneharjoituksiin tai tehtävien tekeminen itsenäisesti, sekä tentti.
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-0-470-72144-5Paul A. Longley, Mike Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind. 2011. Geographic Information Systems and Science, 3rd Edition. Wiley. (valikoiden)
978-0-470-02858-2Richard Webster, Margaret A. Oliver. 2007. Geostatistics for Environmental Scientists, 2nd Edition. Wiley. (valikoiden luvut 1-5, 8)
ISSN: 1799-313XHolopainen M. ym. 2015. Geoinformatiikka luonnonvarojen hallinnassa. Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen julkaisuja 7. (valikoiden)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentti 90 %, harjoitukset 10 %.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 66, maksimi 70
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaA 10211ma12.3.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
2YAA 30311ke14.3.201812:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
3YAA 30312ma19.3.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
4YAA 30312ke21.3.201812:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
5YAA 30314ti3.4.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
6FYS314to5.4.201814:15-16:00LensuTapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, maksimi 25
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20511ti13.3.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
2MaD 20511pe16.3.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
3MaD 20612ti20.3.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
4YAA20412to22.3.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
5MaD 20514ke4.4.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
6MaD 20514pe6.4.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 25
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20511ti13.3.201812:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
2MaD 20511pe16.3.201812:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
3MaD 20612ti20.3.201812:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
4YAA20412to22.3.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
5MaD 20514ke4.4.201812:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
6MaD 20514pe6.4.201812:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 25
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20511ti13.3.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
2MaD 20511pe16.3.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
3MaD 20612ti20.3.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
4YAA20412pe23.3.201808:15-10:00LensuTapahtuman tiedot
5MaD 20514ke4.4.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
6MaD 20514pe6.4.201810:15-12:00LensuTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 25.5.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 200
ilm.aika: 23.1.2018 00:00 - 21.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem121pe25.5.201808:00-12:00LensuTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 37, maksimi 60
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30315ti10.4.201815:00-18:00LensuTapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 60
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS317ti24.4.201815:00-18:00LensuTapahtuman tiedot
Uusintatentti 2 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 50
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30318ke2.5.201812:00-15:00LensuTapahtuman tiedot