Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:46

BENA4034 Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 1, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 7.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 7.5.18 - 27.8.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 7.5.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 4.5.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Ilona Helle (ilona.h.helle@jyu.fi)
Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Lehtori Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Tohtorikoulutettava Kristiina Nyholm (kristiina.nyholm@jyu.fi)
Tutkijatohtori Pauliina Salmi (pauliinaumsalmi@gmail.com)
Kimmo Tolonen (kttolonen@gmail.com)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Vähätalo (anssi.vahatalo@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 25
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kenttätöiden tekemiseen opastava kurssi. Kurssilla perehdytään ihmistoiminnan vaikutuksiin sekä harjoitellaan paikannuslaitteiden ja kartta-aineistojen käyttöä, näytteenottoa, näytteiden analysointia, aineiston käsittelyä ja tulosten raportointia. Kurssilla perehdytään erilaisten ympäristön tilaa kuvaavien tutkimusten käytännön suorittamiseen (mm. kalabiologinen ja vedenlaadun seuranta, sedimenttien ja pohjaeläinten tutkimus).
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maastotyöskentelyyn ja näytteenottoon liittyvät perusasiat sekä osaa hyödyntää geoinformatiikan menetelmiä perustasolla. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön tilan tutkimiseen liittyvää perusnäytteenottoa maasto-olosuhteissa sekä analyysejä laboratoriossa. Opiskelija tunnistaa ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristössä ja osaa raportoida saatuja tutkimustuloksia.
Esitiedot:Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, laboratorioturvallisuuskurssi.
Suoritustavat:Läsnäolo kaikissa kurssin tapahtumissa, ryhmässä tehtävä suullinen esitelmä loppuseminaarissa.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Läsnäolo, aktiivisuus ja seminaariesitys.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Suunnittelupäivä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, maksimi 40
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 7.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20619ma7.5.201809:15-16:00LensuTapahtuman tiedot

Kenttäkurssi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Kenttäkurssi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 40
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 7.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-32ma6.8.201808:15-16:00MarjomäkiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
2-32ti7.8.201808:15-16:00MarjomäkiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
3-32ke8.8.201808:15-16:00MarjomäkiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
4-32to9.8.201808:15-16:00MarjomäkiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
5-32pe10.8.201808:15-16:00MarjomäkiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
6YAA30533pe17.8.201808:15-16:00MarjomäkiTapahtuman tiedot

Harjoitustyö [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

BENA4034 harjoitus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 10.4.2017 00:00 - 7.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32233ma13.8.201809:00-10:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
2YAB32233ti14.8.201809:00-10:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
3YAB32233ke15.8.201809:00-10:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
4YAB32233to16.8.201809:00-10:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
5YAB32233pe17.8.201809:00-10:00MarjomäkiTapahtuman tiedot