Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:06

VISA1015 Viestinnän työelämäprojekti, 8 op

Puheviestintä (VIE), Viestintä, Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.9.17 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 7.9.17 - 30.11.17
Ilmoittautumisaika: 21.8.17 klo 8:00 - 6.9.17 klo 23:59
Opettaja(t): Eveliina Pennanen (eveliina.pennanen@gmail.com)
Laajuus: 8 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 17
Maksimi osallistujamäärä: 24
Sopii vielä: 7
Organisaatiot:Puheviestintä (VIE) (PUH), Viestinnän kandidaattiohjelma (VISKA), Viestintä (VIS), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Ajankohtaista:

Viestinnän työelämäprojekti -kurssin voi suorittaa 3. opiskeluvuonna. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan pienryhmässä työelämäprojekti yliopiston ulkopuolisen tahon kanssa.

Yhteisten tapaamiskertojen lisäksi kurssiin kuuluu ryhmäohjauksia ja runsaasti ryhmätyötä sekä tapaamisia yhteistyötahon kanssa. Kurssin suorittaminen edellyttää siten läsnäoloa Jyväskylässä ja viikoittain riittävästi aikaa Korpissa näkyvien yhteisten tapaamiskertojen lisäksi. Kurssin viimeinen kokoontuminen (to 30.11.2017) on koko päivän kestävä projektitöiden raportoimistilaisuus, joka on kaikille kurssin osallistujille pakollinen.

Sisältö:Sovelletaan viestinnän osaamista työelämän viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.
Osaamistavoitteet:Opiskelija
- osaa markkinoida viestinnän osaamista
- tuntee viestintäyrittäjyyden lähtökohtia ja toimintamuotoja
- osaa toimia vastuullisesti projektiryhmän jäsenenä ja yhteistyökumppanin kanssa
- osaa tehdä projektisuunnitelman ja toteuttaa projektin ryhmätyönä sekä esitellä projektin tulokset
- hallitsee ajankäyttöä ja muita projektityön resursseja sekä osaa arvioida omaa ja muiden työskentelyä ja työn tuloksia.
Suoritustavat:Luennot sekä pienryhmässä tehtävä projektityö ja sen raportointi.
Kurssin työmäärä:

Kahdeksan opintopisteen kurssiin on varattava aikaa (8 x 27 tuntia eli) 216 tuntia. Kun kurssi työskentelee 13 viikon ajan, kalenteristasi on löydyttävä tätä kurssia varten jokaiselta viikolta hieman yli 16 tuntia - eli keskimäärin kolmisen tuntia jokaisena arkipäivänä.

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 3. vuosi
Edeltävät opinnot: VISA1010, VISA1011, VISA1012 ja VISA1013
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, maksimi 24
ilm.aika: 21.8.2017 08:00 - 6.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 23436to7.9.201709:15-11:45PennanenTapahtuman tiedot
2X 23437to14.9.201709:15-11:45PennanenTapahtuman tiedot
3X 23438to21.9.201709:15-11:45PennanenTapahtuman tiedot
4X 20738pe22.9.201710:15-11:45MäkikangasHops-ohjaus puheviestinnän pääaineopiskelijoilleTapahtuman tiedot
5X 23439to28.9.201709:15-11:45PennanenTapahtuman tiedot
6X 23440to5.10.201709:15-11:45PennanenTapahtuman tiedot
7X 23441to12.10.201709:15-11:45PennanenTapahtuman tiedot
8X 23443to26.10.201709:15-11:45PennanenTapahtuman tiedot
9X 23448to30.11.201709:15-11:45PennanenTapahtuman tiedot
10X 23448to30.11.201713:15-15:45PennanenTapahtuman tiedot