Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 12:19

BENA2021 Johdatus lajintuntemukseen ja maastoinventointiin, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 23.2.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 3.4.18 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 1.9.17 klo 0:00 - 23.2.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 2.4.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Panu Halme (panu.halme@jyu.fi)
Heikki Hämäläinen (heikki.o.hamalainen@jyu.fi)
Anssi Karvonen (anssi.t.karvonen@jyu.fi)
Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Emily Knott (emily.knott@jyu.fi)
Atte Komonen (atte.i.komonen@jyu.fi)
Lehtori Minna-Maarit Kytöviita (minna-maarit.kytoviita@jyu.fi)
Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 42
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kurssilla perehdytään eliöiden tunnistamisen tarpeeseen, tavoitteisiin ja perusteisiin sekä nimistöön luentojen, verkko-opiskelun ja laboratorioharjoitusten avulla. Opiskellaan tunnistamisessa tarvittavat kasvien sekä selkärangattomien ja selkärankaisten eläinten perusrakennepiirteet. Tutustutaan selkärankaisten eläinten loisiin ja niiden elinkiertoihin. Harjoitellaan käytännön määritystyötä ja tutustutaan perimäaineksen käyttöön eliöiden tunnistamisessa. Perehdytään maastoinventointien ja näytteenoton kysymyksenasetteluun, suunnitteluun ja menetelmiin sekä tulosten hyödyntämiseen. Tutustutaan keskeisimpiin inventoinneissa käytettäviin otantamenetelmiin sekä paikkatietoinformaation käyttöön inventoinneissa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija osaa kuvailla eliökunnan luokittelun lähtökohdat ja luokittelun merkityksen. Hän osaa selittää lajikäsitteen sisällön ja siihen liittyvät rajoitteet. Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset eliöryhmät ja niistä esimerkkilajeja. Hän kykenee löytämään ja tunnistamaan yksilöistä niiden tärkeimmät rakennepiirteet ja hyväksikäyttämään näitä piirteitä eliöiden tunnistuksessa. Hän osaa lisäksi kuvailla perimäaineksen hyväksikäytön mahdollisuudet ja merkityksen eliöiden tunnistamisessa ja luokittelussa. Lisäksi opiskelija osaa käsitellä eliönäytteitä sekä käyttää mikroskooppia ja määrityskaavoja niiden tunnistamisessa.
Lisäksi opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan ohjatusti suunnitella luontoinventointiprojektin perustuen inventointitarpeeseen. Inventointikysymykseen pohjaten opiskelija osaa suunnitella mitä ja miten inventoidaan luotettavasti ja toistettavasti sekä arvioida inventointitiedon luotettavuutta. Hän osaa kertoa keskeiset otantamenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuustekijät.
Esitiedot:BENP1001, BENP1002 ja BENP1004 TAI BIOP301, 302 ja 304.
Suoritustavat:Läsnäolo opetustapahtumissa ja kurssin tehtävien hyväksytty tekeminen sekä tentti.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tehtävät 50 %, tentti 50 %.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Yhteiset luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 42, maksimi 55
ilm.aika: 1.9.2017 00:00 - 23.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30314ti3.4.201810:15-12:00HaimiKurssin tausta ja tavoitteetTapahtuman tiedot
2YAA 30314to5.4.201808:15-10:00HalmeJohdatus luontoinventointeihin: miksi, mitä ja miten?Tapahtuman tiedot
3YAA 30315ma9.4.201808:15-10:00HalmeJohdatus luontoinventointeihin: miksi, mitä ja miten?Tapahtuman tiedot
4YAA 30315ke11.4.201808:15-10:00KnottGeneettisen materiaalin käyttö eliöiden tunnistamisessaTapahtuman tiedot
5YAA 30315pe13.4.201808:15-10:00KytöviitaKasvilajintuntemuksen merkitys ja ohjeistus digikasvion tekemiseenTapahtuman tiedot
6YAA 30316ti17.4.201810:15-12:00KarvonenLoisetTapahtuman tiedot
7YAA 30316to19.4.201810:15-14:00HaimiJohdatus selkärankaisten tuntemukseen, kalatTapahtuman tiedot
8YNC 34116pe20.4.201810:15-14:00HaimiSelkärankaisten tunnistaminen, nisäkkäät, linnutTapahtuman tiedot
9FYS317ma23.4.201808:15-10:00HaimiSelkärankaisten tunnistaminen, linnutTapahtuman tiedot
10FYS317ke25.4.201808:15-10:00HaimiSelkärankaisten tunnistaminen, linnutTapahtuman tiedot
11YAA 30320pe18.5.201812:00-14:00HaimiKurssin tenttiTapahtuman tiedot

Maastoretki/linnut/Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Maastoretki [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 42, maksimi 55
ilm.aika: 1.9.2017 00:00 - 23.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-18pe4.5.201807:15-12:00HaimiTapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 16
ilm.aika: 1.9.2017 00:00 - 23.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32415ma9.4.201810:15-12:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
2YAB32415ti10.4.201810:15-12:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
3YAB32415ke11.4.201810:15-12:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
4YAB32415to12.4.201810:15-12:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
5YAB32415pe13.4.201810:15-12:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
6YAB32416ke18.4.201810:15-12:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
7YAB32417ma23.4.201810:15-12:00HämäläinenVesiselkärangattomatTapahtuman tiedot
8YAB32417ti24.4.201810:15-12:00HämäläinenVesiselkärangattomatTapahtuman tiedot
9YAB32417ke25.4.201810:15-12:00HämäläinenVesiselkärangattomatTapahtuman tiedot
10YAB32417to26.4.201810:15-12:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
11YAB32417pe27.4.201810:15-12:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
12YAB32418ma30.4.201810:15-12:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
13YAB32418ke2.5.201810:15-12:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
14YAB32418to3.5.201810:15-12:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
15YAA20419ma7.5.201810:15-12:00HalmeInventointisuunnitelmien valmisteluaTapahtuman tiedot
16YAA20419ti8.5.201812:15-14:00HalmeInventointisuunnitelmien valmisteluaTapahtuman tiedot
17YAA20419ke9.5.201812:15-14:00KnottGeneettinen materiaalin tunnistuksen apuna/demonstraatiotTapahtuman tiedot
18YAB32419pe11.5.201810:15-12:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 16
ilm.aika: 1.9.2017 00:00 - 23.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32415ma9.4.201812:15-14:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
2YAB32415ti10.4.201812:15-14:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
3YAB32415ke11.4.201812:15-14:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
4YAB32415to12.4.201812:15-14:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
5YAB32415pe13.4.201812:15-14:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
6YAB32416ke18.4.201812:15-14:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
7YAB32417ma23.4.201812:15-14:00HämäläinenVesiselkärangattomatTapahtuman tiedot
8YAB32417ti24.4.201812:15-14:00HämäläinenVesiselkärangattomatTapahtuman tiedot
9YAB32417ke25.4.201812:15-14:00HämäläinenVesiselkärangattomatTapahtuman tiedot
10YAB32417to26.4.201812:15-14:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
11YAB32417pe27.4.201812:15-14:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
12YAB32418ma30.4.201812:15-14:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
13YAB32418ke2.5.201812:15-14:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
14YAB32418to3.5.201812:15-14:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
15YAA20419ma7.5.201812:15-14:00HalmeInventointisuunnitelmien valmisteluaTapahtuman tiedot
16YAA20419ti8.5.201814:15-16:00HalmeInventointisuunnitelmien valmisteluaTapahtuman tiedot
17YAA20419ke9.5.201814:15-16:00KnottGeneettinen materiaalin tunnistuksen apuna/demonstraatiotTapahtuman tiedot
18YAB32419pe11.5.201812:15-14:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 16
ilm.aika: 1.9.2017 00:00 - 23.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32415ma9.4.201814:15-16:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
2YAB32415ti10.4.201814:15-16:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
3YAB32415ke11.4.201814:15-16:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
4YAB32415to12.4.201814:15-16:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
5YAB32415pe13.4.201814:15-16:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
6YAB32416ke18.4.201814:15-16:00HaimiSelkärangattomat, Haimi & KomonenTapahtuman tiedot
7YAB32417ma23.4.201814:15-16:00HämäläinenVesiselkärangattomatTapahtuman tiedot
8YAB32417ti24.4.201814:15-16:00HämäläinenVesiselkärangattomatTapahtuman tiedot
9YAB32417ke25.4.201814:15-16:00HämäläinenVesiselkärangattomatTapahtuman tiedot
10YAB32417to26.4.201814:15-16:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
11YAB32417pe27.4.201814:15-16:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
12YAB32418ma30.4.201814:15-16:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
13YAB32418ke2.5.201814:15-16:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
14YAB32418to3.5.201814:15-16:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot
15YAA20419ma7.5.201814:15-16:00HalmeInventointisuunnitelmien valmisteluaTapahtuman tiedot
16YAA20419ti8.5.201816:15-18:00HalmeInventointisuunnitelmien valmisteluaTapahtuman tiedot
17YAA20419ke9.5.201816:15-18:00KnottGeneettinen materiaalin tunnistuksen apuna/demonstraatiotTapahtuman tiedot
18YAB32419pe11.5.201814:15-16:00Kataja-ahoKasvien tunnistaminenTapahtuman tiedot