Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.4.2019 06:04

BENA2022 Luontotyypit ja niiden eliöstö 1, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.4.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 21.5.18 - 1.6.18
Ilmoittautumisaika: 1.9.17 klo 0:00 - 30.4.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 15.5.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Lehtori Heikki Hämäläinen (heikki.o.hamalainen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Karvonen (anssi.t.karvonen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Atte Komonen (atte.i.komonen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 38
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Harjoitellaan eliöiden tunnistamista maastossa erilaisissa luontotyypeissä keskittyen niiden tyyppilajistoon (erityisesti selkärankaiset ja kasvit). Harjoitellaan tavallisimpien luontotyyppien tunnistamista: metsät, suot ja muut kosteikot, vesistötyypit. Suunnitellaan ja toteutetaan ekologisia populaatio- ja yhteisöaineistojen keruita eri eliöryhmistä ja harjoitellaan niille soveltuvien näytteenottomenetelmien käyttöä (puustonmittaus, kasvillisuuskartoitukset, selkärangattomien keräysmenetelmät ja selkärankaisten inventointimenetelmät huomioiden sekä maa- että vesiekosysteemit). Kerätyt aineistot määritetään tarvittavalle taksonomiselle tasolle ja raportoidaan.
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija osaa kuvailla Suomessa tavattavien tärkeimpien metsä-, suo- ja vesistötyyppien keskeiset piirteet. Hän kykenee tunnistamaan maastossa tyypeille tunnusomaisen kasvilajiston ja nimeämään sen perusteella luontotyypin. Opiskelija osaa lisäksi selittää luontotyyppien luokittelun taustalla olevan ekologisen teorian ja pystyy soveltamaan sitä luontotyyppien rajauksessa.
Opiskelija osaa tehdä tärkeimmät metsänmittaukset ja kasvillisuuskartoitukset sekä eri eläinryhmien näytteenotot maastossa. Hän osaa tunnistaa ja nimetä tärkeimmät kotimaiset kasvi- ja selkärankaislajit. Lisäksi opiskelija osaa kuvata luontoinventointiprojektin keskeiset vaiheet.
Esitiedot:BENP1001, 1002 ja 1004, sekä BENA2021.
Suoritustavat:Läsnäolo harjoituksissa ja kurssin tehtävien hyväksytty tekeminen.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Tehtävien ja harjoitusten suorittaminen 100 %.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 38, maksimi 40
ilm.aika: 1.9.2017 00:00 - 30.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-21ma21.5.201810:15-16:00HaimiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
2-21ti22.5.201808:15-16:00HaimiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
3-21ke23.5.201808:15-16:00HaimiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
4-21to24.5.201808:15-16:00HaimiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
5-21pe25.5.201808:15-14:00HaimiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
6-22ma28.5.201810:15-16:00HaimiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
7-22ti29.5.201808:15-16:00HaimiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
8-22ke30.5.201808:15-16:00HaimiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
9-22to31.5.201808:15-16:00HaimiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
10-22pe1.6.201808:15-14:00HaimiKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot