Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:22

BENA4035 Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmenetelmät 2, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.4.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 10.4.17 klo 0:00 - 10.4.17 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Professori Jussi Kukkonen (jussi.v.k.kukkonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Juhani Pirhonen (juhani.pirhonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Sami Taipale (sami.taipale@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Ajankohtaista:

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018.  

Sisältö:Kokeelliset tutkimusmenetelmät, kokeiden suunnittelu, kokeissa käytettävien eliöiden ylläpito ja käsittely, laboratoriomittaukset ja -analyysit, tilastollinen data-analyysi, kirjallinen raportti, esitelmän laadinta ja esittäminen.
Osaamistavoitteet:Kurssin käytyään opiskelija tuntee luonnonvarojen ja ympäristön tutkimisessa käytettäviä kokeellisen tutkimuksen menetelmiä, laboratoriomittauksia sekä osaa arvioida niiden käyttöön liittyviä resurssitarpeita. Opiskelija tietää koe-eläinten ylläpidon perusteet ja vaatimukset. Opiskelija osaa käsitellä yksinkertaisen tutkimusaineiston sekä raportoida ja esittää tulokset käyttäen tietotekniikan perusvälineitä. Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä ja noudattaa sovittuja aikatauluja.
Esitiedot:BENA2003 Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus
Suoritustavat:Läsnäolopakko (90 %), kirjallinen raportti, seminaariesitys
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oheismateriaali

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Läsnäolo, kirjallinen raportti ja seminaariesitys.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

90% läsnäolo, hyväksytty aikataulussa jätetty raportti ja seminaariesitys