Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.11.2019 18:49

WETA104 Limnologian ja kalatalouden tutkimusmenetelmät, 8 op [kotisivu]

Akvaattiset tieteet (BIO)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.8.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/215361
Alkaa - päättyy: 21.8.17 - 22.9.17
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 6.8.17 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Heikki Hämäläinen (heikki.o.hamalainen@jyu.fi)
Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Lehtori Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Juhani Pirhonen (juhani.pirhonen@jyu.fi)
Johanna Salmelin (johanna.salmelin@gmail.com)
Pauliina Salmi (pauliina.u.m.salmi@jyu.fi)
Tutkijatohtori Jukka Syrjänen (jukka.t.syrjanen@jyu.fi)
Laajuus: 8 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Akvaattiset tieteet (BIO) (WET), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK)
Ajankohtaista:Kurssi on käytännössä joka päivä klo 8-16, vaikka korppiin ei olisi joka päivälle toimintaa merkittykään. Se johtuu siitä, että olemme maastossa eikä näille päiville ole siksi välttämättä tehty salivarauksia. Älä siis varaa ko. jaksolle muuta opiskelua tai suunnittele viikonloppua pidempiä lomamatkoja. Läsnäolo on pakollista koko jakson ajan. Pakollisista poissaoloista tulee sopia opettajien kanssa etukäteen. Joinakin päivinä tulee varautua myös iltatöihin.
Sisältö:Vesistötieteiden kenttätutkimusmenetelmät, vesieliöiden ylläpito ja käsittely laboratoriossa, kokeellinen tutkimus, tilastollinen data-analyysi, tutkimuksen etiikka, mittauksen tarkkuus ja täsmällisyys, työturvallisuus.
Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija tuntee akvaattisten tieteiden kenttä- ja laboratoriotutkimuksen tyypilliset menetelmät: osaa käyttää mitta- ja näytteenkeruukalustoa, tuntee kaluston mittaustarkkuuteen ja -täsmällisyyteen vaikuttavat keskeiset tekijät, osaa noudattaa alan työturvallisuusnormeja, osaa arvioida menetelmien käyttöön liittyvät resurssitarpeet ja raportoida yksinkertaisen tutkimuksen yleisen tieteellisen konvention mukaisesti käyttäen tietotekniikan perusvälineitä. Opiskelija osaa toimia työryhmän jäsenenä ja noudattaa sovittuja aikatauluja. Opiskelija osaa kytkeä oppimansa käytännön taidot aiemmilla akvaattisten tieteiden kursseilla oppimaansa vesien luonnonilmiöitä koskevaan teoriaan.

Esitiedot:

BIOP302/BIOP104 JA WETA503 JA tilastotieteen opintojakso

Suoritustavat:Tentti ja harjoitustyö, josta tehdään kirjallinen raportti ja esitelmä.
Kirjallisuus:Böhling & Rahikainen (toim.)1999: Kalataloustarkkailu - Periaatteet ja menetelmät. Riistan- ja kalantutkimus. Koli 1995: Suomen kalaopas. WSOY. Raitaniemi et al. 2000: Kalojen iän ja kasvun määritys. Riistan- ja kalantutkimus.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 6.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-19134ma21.8.201708:00-13:00HämäläinenTapahtuman tiedot
2Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-19134ti22.8.201708:00-13:00HämäläinenTapahtuman tiedot
3Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-19134ke23.8.201708:00-13:00HämäläinenTapahtuman tiedot
4Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-19134to24.8.201708:00-14:00HämäläinenTapahtuman tiedot
5YAB31035ma28.8.201708:15-16:00-Tapahtuman tiedot
6YAB31035ke30.8.201708:15-16:00PirhonenTapahtuman tiedot
7Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-19137ma11.9.201708:00-18:00HämäläinenTapahtuman tiedot
8Auto: VW-Caddy Maxi / XUN-19137ti12.9.201708:00-18:00HämäläinenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 6.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20435pe1.9.201708:15-11:00PirhonenTapahtuman tiedot
2YAA20438ma18.9.201709:00-16:00PirhonenTapahtuman tiedot
3YAA20438ti19.9.201708:15-16:00PirhonenTapahtuman tiedot
4YAA20438ke20.9.201708:15-16:00PirhonenTapahtuman tiedot
5YAA20438to21.9.201708:15-13:00PirhonenTapahtuman tiedot

Harjoitustyö [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitustyö 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 6.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32434ma21.8.201708:15-16:00HämäläinenTapahtuman tiedot
2YAB32434ti22.8.201708:15-16:00HämäläinenTapahtuman tiedot
3YAB32434ke23.8.201708:15-16:00HämäläinenTapahtuman tiedot
4YAB32434to24.8.201708:15-16:00HämäläinenTapahtuman tiedot
5YAB32434pe25.8.201708:15-16:00HämäläinenTapahtuman tiedot
6YAB32035ti29.8.201708:15-16:00MarjomäkiTapahtuman tiedot
7YAB32435to31.8.201708:15-16:00PirhonenTapahtuman tiedot
8-36ma4.9.201708:15-16:00PirhonenKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
9-36ti5.9.201709:15-16:00PirhonenKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
10-36ke6.9.201708:15-16:00PirhonenKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
11-36to7.9.201708:15-16:00PirhonenKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
12-36pe8.9.201708:15-16:00PirhonenKonneveden tutkimusasemaTapahtuman tiedot
13YAB32437ma11.9.201708:15-16:00HämäläinenTapahtuman tiedot
14YAB32437ti12.9.201708:15-16:00HämäläinenTapahtuman tiedot
15YAB32437ke13.9.201708:15-16:00HämäläinenTapahtuman tiedot
16YAB32437to14.9.201708:15-16:00HämäläinenTapahtuman tiedot
17YAB32437pe15.9.201708:15-12:00HämäläinenTapahtuman tiedot
18YAA20438ma18.9.201709:00-16:00PirhonenTapahtuman tiedot

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Rästitentti 15.12.2017 (Rästitentti) [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 31.10.2017 00:00 - 12.12.2017 09:15
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-50pe15.12.201708:00-12:00PirhonenTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 6.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30538to21.9.201713:00-16:00PirhonenTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti 1 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 6.8.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31039to28.9.201708:00-10:00PirhonenTapahtuman tiedot
2YAB31042pe20.10.201708:00-10:00PirhonenTapahtuman tiedot