Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.6.2019 22:57

RUOA200 Introduktion till pragmatik, 1 op, e-tentti

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.8.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 9:00 - 15.6.20 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 16.7.2020 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Åsa Palviainen (asa.palviainen@jyu.fi)
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: svenska
Ilmoittautuneita: 97
Maksimi osallistujamäärä: 150 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Ajankohtaista:

Kurssi RUOA200 Introduktion till pragmatik suoritetaan seuraavasti. Luennot katsotaan moniviestimestä ja kurssi tentitään e-tenttinä yliopiston e-tenttitiloissa.

 Katso luennot  ja diat osoitteessa

https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/hum/kielet/ruotsi/asa-palviainen/introduktion-till-pragmatik

polkuavain: pragm

***HUOM! Luentoihin liittyvät diat löytyvät samasta paikasta.

Lisäksi lue kirjasta Norrby, C & Håkansson, G. (2007) Språkinlärning och språkanvändning. Lund: Studentlitteratur kappaleista  4 (s. 115-156) ja 5 (s. 157-191) suluissa ilmoitetut sivut.

Ilmoittaudu e-tenttiin seuraavien ohjeiden mukaan
https://www.jyu.fi/itp/etentti-ohjeet

Ilmoittaudu myös korpissa kurssille koodilla RUOA200 (https://korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=215372)

Jos osallistut syksyllä 2018 kursseille RUOA102 Klassrumsinteraktion, RUOA303 Samtal och interaktion tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna viimeistään 27.9.2018. Kannattaa kuitenkin tutustua materiaaleihin jo ennen näiden kurssien alkua.

Jos osallistut keväällä 2019 kurssille RUOA102 Klassrumsinteraktiontai tai RUOA201 Skrivande i arbetslivet, tentti RUOA200 täytyy olla suoritettuna 25.1.2019 mennessä.

Sisältö:Kurssi muodostaa viestintätaitojen teoreettisen viitekehyksen ja edeltää kursseja RUOA303 Samtal och interaktion, RUOA102 Klassrumsinteraktion ja RUOA201 Skrivande i arbetslivet. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kriittisen ja analyyttisen ajattelun taitoja.
Osaamistavoitteet:Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* osaa määritellä pragmatiikan peruskäsitteet (esim. puheaktit, kohteliaisuus, deixis, yhteistyöperiaatteet) ja ymmärtää, miten niitä sovelletaan
* suullisessa ja kirjallisessa vuorovaikutuksessa
* tunnistaa kulttuurien välisiä eroja kommunikaatiossa
Suoritustavat:Tentti (e-tentti)
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9789144047355Norrby, C. & G. Håkansson (2007). Språkinlärning och språk­användning. Studentlitteratur. Kapitel 4-5.

Lisätiedot:Kurssimateriaali koostuu luennoista moniviestimessä sekä kurssikirjallisuudesta.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu tenttiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Ilmoitetaan Korpissa tai Moniviestimessä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]