Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.6.2019 20:54

RUOS207 Skandinavisk litteratur, 5 op, itseopiskelukurssi

Ruotsin kieli (KLS)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 0:00 - 31.5.20 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 1.6.2020 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Paulina Nyman-Koskinen (paulina.e.nyman-koskinen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 4
Organisaatiot:Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Skandinaavisen kirjallisuuden tuntemus on tärkeää pohjoismaisissa yhteyksissä toimiville ja ruotsia opettaville kieliasiantuntijoille. Opintojakso harjaannuttaa itsenäisen työskentelyn, ajanhallinnan, analysoinnin ja kirjoittamisen taitoja.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-sijoittaa teoksen sen kulttuuriseen viitekehykseen
-analysoida ja tulkita kaunokirjallisia teoksia ja kirjoittaa esseitä.
Esitiedot:RUOA207 Svensk litteraturhistoria, RUOA206 Svenskans grannspråk.
Suoritustavat:Itseopiskelu opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa luettavat 6-8 kaunokirjallista teosta, joista vähintään yhden alkuperäiskieli on oltava norja, ruotsi tai tanska; myös fäärin- ja islanninkieliset teokset voivat tulla kyseeseen. Muut kuin ruotsinkieliset teokset voidaan lukea ruotsinnoksena. Teoksista kirjoitetaan esseitä.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Esitellään tarkemmin kurssin alussa.