Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
17.6.2019 20:47

RUOS112 Svenska som andraspråk, 5 op, e-tentti

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 12:00 - 30.6.20 klo 0:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.7.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Åsa Palviainen (asa.palviainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: svenska
Ilmoittautuneita: 25
Maksimi osallistujamäärä: 40 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Kielitieteellisiä ja kielididaktisia luentoja ja ryhmäkeskusteluja ajankohtaisesta ruotsi toisena tai vieraana kielenä tutkimuksesta tai kirjatentti.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
* selvittää erilaisia lähtökohtia, joista ruotsin oppimista toisena tai vieraana kielenä on tutkittu
* kertoa, millaisia tutkimuskysymyksiä, aineistoja ja analyyseja on käytetty ja mitä tuloksia on saatu
* arvioida tutkimuksia kriittisesti
* vertailla eri tutkimussuuntauksia.
Esitiedot:Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.
Suoritustavat:Kontaktiopetus ja tentti TAI kirjatentti e-tenttinä.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssimateriaali opettajan ohjeiden mukaan. Kirjatentin materiaali:
Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013). Ks. tiedot alla.

Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9789144070650Hyltenstam, K. & I. Lindberg (2013) Svenska som andraspråk. Studentlitteratur. Upplaga 2. (s. 27-543; 633-660; 685-724).

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 4. vuosi.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin.
Kurssitoteutuksessa opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti vähintään 80 % kontaktiopetuksesta.