Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:07

VIEA010 Tutkimuskurssi, 5 op

Journalistiikka (VIE), Puheviestintä (VIE), Viestintä, Viestintätiede, Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 4.9.17 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 5.9.17 - 21.11.17
Ilmoittautumisaika: 21.8.17 klo 8:00 - 4.9.17 klo 23:59
Opettaja(t): Projektipäällikkö Andra Aldea-Löppönen (andra.a.aldea-lopponen@jyu.fi)
Tomi Laapotti (tomi.t.laapotti@jyu.fi)
Professori Vilma Luoma-aho (vilma.luoma-aho@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Leena Mikkola (leena.a.mikkola@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 48
Organisaatiot:Journalistiikan kandidaattiohjelma (JOUKA), Journalistiikan maisteriohjelma (JOUMA), Journalistiikka (VIE) (JOU), Puheviestintä (VIE) (PUH), Viestinnän kandidaattiohjelma (VISKA), Viestinnän maisteriohjelma (VISMA), Viestintä (VIS), Viestintätiede (VIE), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Ajankohtaista:

Huom. Kurssin vastuuopettaja on Leena Mikkola. Kaikissa kurssiin liittyvissä kysymyksissäsi ota yhteyttä vastuuopettajaan.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään viestinnän ja median tutkimuksen käytänteisiin ja tutkimusmenetelmiin.

Osaamistavoitteet:Opiskelija
- tuntee laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ominaispiirteet
- osaa hahmottaa tutkimusongelman ja muodostaa tutkimuskysymyksiä
- ymmärtää tutkimusprosessin vaiheet sekä tuntee erilaisia aineistonkeruun ja analysoinnin tapoja
- ymmärtää tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerit
- tuntee tutkimuseettiset periaatteet ja motivoituu noudattamaan niitä.
Suoritustavat:

Luennot ja oppimistehtävät

Kurssilla tehdään oppiainekohtaisissa ryhmissä oppimistehtävä, jota aletaan työstää heti ensimmäisellä tapaamiskerralla opettajan muodostamissa ryhmissä: siksi osallistuminen ensimmäiselle kerralle on välttämätöntä! Oppimistehtävää edistetään prosessinomaisesti luentosisältöjen mukaan. Tehtävä palautetaan 10.11. klo 16 mennessä, siis ennen viimeistä luentoa.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013. Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät
Reinard, Introduction to communication research (4. painos)
Tracy 2013. Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 3. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista luentotapaamisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 48, maksimi 200
ilm.aika: 21.8.2017 08:00 - 4.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 30236ti5.9.201712:15-15:45MikkolaTapahtuman tiedot
2MaD 30237ti12.9.201712:15-15:45MikkolaTapahtuman tiedot
3MaD 30239ti26.9.201712:15-15:45MikkolaTapahtuman tiedot
4Ag Auditorio 240ti3.10.201712:15-14:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot
5MaD 30241ti10.10.201712:15-14:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot
6MaA 21143ke25.10.201709:15-11:45LaapottiTapahtuman tiedot
7H 32044ke1.11.201709:15-11:45LaapottiTapahtuman tiedot
8RUU D 101 Juho47ti21.11.201712:15-14:45MikkolaTapahtuman tiedot

Tiedonhankinnan koulutukset ILMOITTAUDU VAIN TOISEEN! [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tiedonhankinnan koulutus 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, maksimi 20
ilm.aika: 21.8.2017 08:00 - 4.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38ti19.9.201712:15-13:45-yliopiston kirjasto, sali B 126 ATapahtuman tiedot
Tiedonhankinnan koulutus 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 20
ilm.aika: 21.8.2017 08:00 - 4.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38ti19.9.201714:15-15:45-yliopiston kirjasto, sali B 126 ATapahtuman tiedot