Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:08

VIES010 Syventävä tutkimuskurssi, 5 op

Journalistiikka (VIE), Puheviestintä (VIE), Viestintä, Viestintätiede, Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.9.17 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 7.9.17 - 30.11.17
Ilmoittautumisaika: 21.8.17 klo 8:00 - 6.9.17 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Samu Kytölä (samu.kytola@jyu.fi)
Anne Laajalahti (anne.laajalahti@jyu.fi)
Tomi Laapotti (tomi.t.laapotti@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Leena Mikkola (leena.a.mikkola@jyu.fi)
Apulaisprofessori, yliopistonlehtori Marko Siitonen (marko.siitonen@jyu.fi)
Professori Anu Sivunen (anu.e.sivunen@jyu.fi)
Cheng Zeng
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 22
Organisaatiot:Journalistiikan maisteriohjelma (JOUMA), Journalistiikka (VIE) (JOU), Puheviestintä (VIE) (PUH), Viestinnän maisteriohjelma (VISMA), Viestintä (VIS), Viestintätiede (VIE), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Ajankohtaista:

Menetelmätyöpajoista suoritetaan vähintään kaksi, joista toisen tulee käsitellä määrällistä ja toisen laadullista tutkimusta. Useampaankin työpajaan saa - ja kannattaa - osallistua, mutta kaikista ei tällöin ole pakko tehdä suoritusta loppuun. Työpajojen aiheet tarkentuvat syyskuun alkuun mennessä.

Kurssin vastuuopettaja on Marko Siitonen. Kaikissa kurssiin liittyvissä kysymyksissäsi ota yhteyttä vastuuopettajaan.

Sisältö:

Opintojaksolla syvennytään viestinnän ja median tutkimuksen menetelmiin ja opitaan arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta, tieteenfilosofisia lähtökohtia ja eettisiä valintoja.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija
- ymmärtää tutkimusmenetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia
- osaa vertailla ja arvioida erilaisia tutkimusasetelmia
- osaa soveltaa viestintätieteissä käytettäviä aineistonkeruu- ja analyysitapoja
- osaa arvioida erilaisilla menetelmillä tuotetun tiedon luonnetta ja luotettavuutta
- sisäistää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja arvostaa niitä.

Suoritustavat:

Kontaktiopetus, työpajat ja oppimistehtävät ja/tai verkko-opetus

Aikataulu:

Kurssin aloitustapaaminen

7.9.                10-12

 

Ryhmätehtävät (viimeinen merkitty päivämäärä on ryhmätehtävän deadline)

11.9.-22.9.     Tieteenfilosofia

25.9.-6.10.     Tutkimusongelma/-asetelma

 

Menetelmätyöpajat

26.10.            10-14

27.10.            10-14

2.11.              10-14

9.11.              10-14

16.11.            10-14

23.11.            10-14

 

Ryhmätehtävät (viimeinen merkitty päivämäärä on ryhmätehtävän deadline)

23.10.-3.11. Tutkimusetiikka

6.11.-17.11. Tutkimuksen arviointi

 

Kursin koontitapaaminen

30.11.            10-12            

Kirjallisuus:

Opetussuunnitelmassa mainitun kirjallisuuden lisäksi kurssilla hyödynnetään erikseen osoitettavaa ja osallistujien itse löytämää menetelmäkirjallisuutta.

Kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
  Berger 2000 tai uudempi painos. Media and communication research methods: An introduction to qualitative and quantitative approaches
  Denzin & Lincoln 2011.The Sage handbook of qualitative research
  Fielding, Lee & Blank (toim.) 2008 tai uudempi painos. The Sage handbook of online research methods
  Frey, Botan & Kreps 2000. Investigating communication: an introduction to research methods
 

Hollingshead & Poole 2012. Research methods for studying groups and teams: a guide to approaches, tools, and technologies

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2. vuosi)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Kontaktiopetuksena järjestetyn kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää työpajatyöskentelyyn osallistumista.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 22, maksimi 200
ilm.aika: 21.8.2017 08:00 - 6.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1RUU C 101 Lucina36to7.9.201710:15-11:45SiitonenAloitustapaaminenTapahtuman tiedot
2H 30648to30.11.201710:15-11:45SiitonenKoontitapaaminenTapahtuman tiedot

Menetelmätyöpajat [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Työpaja 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 20
ilm.aika: 7.9.2017 14:00 - 24.10.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 206A43to26.10.201710:15-13:45-Asteikot, mittarit ja kyselyiden laadinta (Sanna Herkama)Tapahtuman tiedot
Työpaja 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 20
ilm.aika: 7.9.2017 14:00 - 25.10.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1D 30443pe27.10.201710:15-13:45SivunenField research [eng] (Anu Sivunen, Jennifer Gibbs, Marya Doerfel)Tapahtuman tiedot
Työpaja 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 20
ilm.aika: 7.9.2017 14:00 - 31.10.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 24144to2.11.201710:15-13:45LaapottiRyhmän vuorovaikutuksen analysointi (Tomi Laapotti)Tapahtuman tiedot
Työpaja 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 20
ilm.aika: 7.9.2017 14:00 - 7.11.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 15145to9.11.201710:15-13:45LaajalahtiLaadullisen aineiston tietokoneavusteinen analyysi (Anne Laajalahti)Tapahtuman tiedot
Työpaja 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 20
ilm.aika: 7.9.2017 14:00 - 14.11.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1F 10546to16.11.201710:15-13:45KytöläDiskurssianalyysi (Samu Kytölä)Tapahtuman tiedot
Työpaja 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 20
ilm.aika: 7.9.2017 14:00 - 21.11.2017 00:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 15147to23.11.201710:15-13:45ZengQuantitative analysis of survey-data using SPSS [eng] (Cheng Zeng)Tapahtuman tiedot