Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:08

JOUS1027 Julkisuuslaki ja tiedon saaminen, 5 op, Julkisuslaki ja tiedon saaminen [kotisivu]

Journalistiikka (VIE), Puheviestintä (VIE), Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 4.9.17 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/215484
Alkaa - päättyy: 11.9.17 - 4.12.17
Ilmoittautumisaika: 21.8.17 klo 8:00 - 4.9.17 klo 23:59
Opettaja(t): Projektitutkija Aleksi Koski (aleksi.koski@jyu.fi)
Tutkimuskoordinaattori, tuntiopettaja Heikki Kuutti (heikki.kuutti@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 6
Maksimi osallistujamäärä: 20
Sopii vielä: 14
Organisaatiot:Journalistiikan maisteriohjelma (JOUMA), Journalistiikka (VIE) (JOU), Puheviestintä (VIE) (PUH), Viestinnän maisteriohjelma (VISMA), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Sisältö:Kurssilla tarkastellaan suomalaista julkisuusperiaatetta ja sen merkitystä julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) pohjalta. Tarkastelun kohteina ovat viranomaisen ja tietopyytäjän välinen yhteistyö tietopyyntötilanteessa, viranomaisen ja viranomaisen asiakirjan määritelmät, tietopyyntöön vastaamista ja tietojen luovuttamista koskevat viranomaisten yleiset velvoitteet sekä tietopyynnön kohteina olevien tietojen julkisuus ja mahdollisuudet tietojen eritasoiseen salassapitoon.
Osaamistavoitteet:Opiskelija
- ymmärtää viranomaisten velvoitteet luovuttaa toimintaansa koskevia tietoja ja tiedonpyytäjän oikeudet tietojen saamiseksi erityisesti journalistisiin tarkoituksiin
- pystyy arvioimaan kriittisesti viranomaisten menettelyn asianmukaisuutta tietojen saamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa
- tuntee julkisuuslain mahdollisuudet ja rajoitukset erimuotoisten viranomaisaineistojen hankkimisessa
- osaa toteuttaa konkreettisia tietopyyntöjä viranomaisille.
Suoritustavat:Kontaktiopetus, projektityö
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Kuutti (toim.) 2011. Julkisuusjournalismi
Koski & Kuutti 2016. Läpinäkyvyys kunnan toiminnassa - tietopyyntöihin vastaaminen
Mäenpää 2016. Julkisuusperiaate
Mäenpää 2013. Hallinto-oikeus
Julkisuuslain tutkimus- ja koulutusportaali www.julkisuuslaki.fi

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. tai 2. vuosi)
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin tapaamisiin ja projektityön suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 20
ilm.aika: 21.8.2017 08:00 - 4.9.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1D 30437ma11.9.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot
2L 206A38ma18.9.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot
3L 206A39ma25.9.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot
4L 206A40ma2.10.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot
5L 206A41ma9.10.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot
6D 30443ma23.10.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot
7D 30444ma30.10.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot
8D 30445ma6.11.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot
9D 30446ma13.11.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot
10D 30447ma20.11.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot
11D 30448ma27.11.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot
12D 30449ma4.12.201712:15-13:45-Tapahtuman tiedot