Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.2.2020 19:52

BENS5034 HOPS ja työelämätaidot, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Professori Janne Ihalainen (janne.ihalainen@jyu.fi)
Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Karvonen (anssi.t.karvonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Atte Komonen (atte.i.komonen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jonna Nykky (jonna.nykky@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Professori Jari Ylänne (jari.p.ylanne@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 61
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Ajankohtaista:


Kurssiin BENS5034 HOPS ja työelämätaidot, 2 op sisältyy tiedekunnan yhteinen ”Kohti työelämää” – kurssin (MTKS020)luennot (9 kertaa), bio- ja ympäristötieteiden laitoksen opiskelijoiden pitää osallistua kuuteen (6) tapaamiseen. Suoritusmerkinnät kirjataan kurssille BENS5034..

Sisältö:FM-tutkintoon sisältyvä henkilökohtainen opintosuunnitelma ja työelämäkurssi. Jaksolla perehdytään bio- ja ympäristötieteiden alan työnkuviin ja työelämän tarpeisiin, kartoitetaan omaa osaamista ja harjoitellaan työnhakuun liittyviä asioita. Maisteri-HOPSin tekeminen aloitetaan kandidaattiopintojen loppupuolella ja siihen liittyy myös henkilökohtainen tapaaminen HOPS-ohjaajan kanssa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tehnyt hyväksytyn maisteriopintojen opintosuunnitelman
- tuntee oman oppiaineensa maisteriopintojen opintosuunnitelman sekä opintojen (erityisesti pro gradu) aikataulun ja kuormittavuuden.
- on tutustunut erilaisiin työmahdollisuuksiin (ml. jatko-opinnot) sekä työnhaku- ja työelämätaitoihin.
- täsmentää tulevaa asiantuntijuuttaan ja pohtii uravaihtoehtojaan
- pystyy listaamaan konkreettisesti, miten voi edistää omaa työllistymistään.
Suoritustavat:Työelämäkurssin suorittaminen (läsnäolopakko) ja hyväksytty maisterivaiheen eHOPS.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksyttyyn opintosuorituksen vaaditaan läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa sekä hyväksytty maisteriHOPS.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 38, maksimi 50
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS12ti9.1.201814:15-16:00-Osaamisen markkinointi ja CVTapahtuman tiedot
2-3ti16.1.201814:15-16:00-Työelämän viestintäTapahtuman tiedot
3-4ti23.1.201814:15-16:00-Loimun paketti: sosiaalinen media työnhaussaTapahtuman tiedot
4FYS15ti30.1.201814:15-16:00-SopimusoikeusTapahtuman tiedot
5FYS16ti6.2.201814:15-16:00-TE-toimsiton palvelut? kansainvälinen työnhaku?Tapahtuman tiedot
6FYS17ti13.2.201814:15-16:00-TEKN:n asiantuntija: Oman osaamisen tunnistaminenTapahtuman tiedot
7FYS18ti20.2.201814:15-16:00-Yrittäjyys vaihtoehtonaTapahtuman tiedot
8FYS19ti27.2.201814:15-16:00-Työssä ulkomaillaTapahtuman tiedot
9FYS110ti6.3.201814:15-16:00-AlumnipäiväTapahtuman tiedot

OIP, Oppimisen iltapäivä (vapaahtoinen) [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

OIP, Oppimisen iltapäivä (vapaaehtoinen) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 61, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30343ma22.10.201812:15-16:00-Tapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä ENV, Elisa Vallius [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 20
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30344ma30.10.201708:15-09:00ValliusTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä 2, ECO Atte Komonen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 20
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30537pe15.9.201708:15-09:45KomonenTapahtuman tiedot
2YAA30543ma23.10.201708:15-11:45KomonenTapahtuman tiedot
3YAB31244ma30.10.201708:15-09:45KomonenTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä CMB [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31244ma30.10.201708:15-09:00NykkyTapahtuman tiedot