Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.8.2019 19:43

BENS5035 Tieteellinen kirjoittaminen, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.6.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 2.10.17 - 13.6.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 13.6.18 klo 23:59
Opettaja(t): Emily Burdfield-Steel (e.r.burdfieldsteel@uva.nl)
Yliopistotutkija, akatemiatutkija Lutz Fromhage (lutz.fromhage@jyu.fi)
Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Panu Halme (panu.halme@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Karvonen (anssi.t.karvonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Emily Knott (emily.knott@jyu.fi)
Professori Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jonna Nykky (jonna.nykky@jyu.fi)
Professori Tuula Tuhkanen (tuula.a.tuhkanen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Maija Vihinen-Ranta (maija.vihinen-ranta@jyu.fi)
Professori Jari Ylänne (jari.p.ylanne@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 99
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Ajankohtaista:

Tämä viesti koskee kaikkia bio- ja ympäristötieteiden maisteriopiskelijoita, paitsi nanotieteiden opiskelijoita. Jos olet tehnyt kandityön valmiiksi, tulee sinun lukea tämä meili loppuun asti. 

Uuden opetussuunnitelman  mukaan laitoksemme maisteriseminaarit tullaan yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteemme on luoda systeemi, jossa maisteriseminaaria käydään koko maisteriopintojen ajan. Tähän pakettiin kuuluu harjoituksia ja keskustelutilaisuuksia muun muassa projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta, tiedonhankinnasta ja kirjallisuuskatsauksista, apuraha-hakemuksista, tulosten julkaisemisesta ja seminaarityöskentelystä. Koska aiheita on paljon, maisteriseminaaripaketti on jaettu kolmeen kurssiin; Maisteriseminaari I (BENS4039, 3 OP), Maisteriseminaari II (BENS5039, 2 OP) ja Tieteellinen kirjoittaminen (BENS5035, 3 OP).

Nämä kolme kurssia ovat ”jatkuvatoimisia kursseja” ja limittyvät toisiinsa mahdollisimman saumattomasti. Kurssien informaatioalustana toimii yhteinen Moodlen sivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=1268  .  Toivoisimme, että kaikki maisteriopiskelijat ilmoittautuisivat kursseille ja kirjautuisivat yllä mainitulle Moodlen kurssisivulle. Kurssiavain 111. Ylimenovaiheen aikana ne opiskelijat, jotka jo tällä hetkellä tekevät Pro Gradu työtänsä, tekevät vain Maisteriseminaari II (BENS5039, 2 OP).

Pidämme aiheesta tiedotustilaisuuden 18.9.2017 klo 14:15, YAA303, jossa esittelemme nämä kolme kurssia, vastaamme kaikkiin tarvittaviin kysymyksiin ja aloitamme kursseihin liittyvän ryhmäytymisen. Toivomme, että kaikki maisteriopiskelijat tulevat tilaisuuteen paikalle, riippumatta siitä onko graduaihe jo valittu vai ei. Näin varmistamme, että tiedotus kaikille opiskelijoille onnistuu mahdollisimman kattavasti.

Sisältö:Tutustuminen tieteellisen kommunikaation eri muotoihin, tieteellisen raportin eri osien kirjoittamisen harjoitteleminen ja erilaisten tieteellisten tuotosten kriittinen tarkastelu. Kurssi on tarkoitettu erityisesti gradun kirjoitusvaiheessa oleville, joten harjoituksissa kiinnitetään erityistä huomiota opinnäytteen rakenteeseen ja kirjoitusprosessiin.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa tieteellisen raportin rakenteen ja tuntee tieteelliseen kirjoittamiseen liittyvät periaatteet. Opiskelija kykenee tuottamaan tieteellistä tekstiä ja esittämään saamiaan tuloksia kuvaajia ja taulukoita hyödyntäen. Opiskelija tuntee pro gradu -työn kirjoitusohjeet ja osaa noudattaa niitä.
Esitiedot:BENS4039
Suoritustavat:Läsnäolo luennoilla, kirjoitusharjoitukset ja keskustelut.
Yhteystiedot:

Vastuuopettajat: Maija Vihinen-Ranta ja Janne Kotiaho.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksyttyyn opintosuorituksen vaaditaan läsnäolo luennoilla sekä asianmukaisesti tehtyjen tehtävien palauttaminen.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 90, maksimi 90
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 13.6.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30338ma18.9.201714:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2FYS339to28.9.201708:15-10:00Vihinen-RantaTitle and abstractTapahtuman tiedot
3YAA 30346ke15.11.201708:15-10:00HalmeGrant application instructionsTapahtuman tiedot
4YAA 30349pe8.12.201712:15-14:00Vihinen-RantaPanel discussion: Major challenges in writing MSc theses and how to overcome themTapahtuman tiedot
5YAA 3037ke14.2.201810:15-12:00Vihinen-RantaIntroduction and literatureTapahtuman tiedot
6YAA 3039ke28.2.201810:15-12:00Vihinen-RantaGroup discussions of exercisesTapahtuman tiedot
7YAA 30315ke11.4.201814:15-17:00Vihinen-RantaProf. Klaus Hedman, Scientific writingTapahtuman tiedot
8FYS316pe20.4.201810:15-12:00Vihinen-RantaMaterials and methods, Results, discussionTapahtuman tiedot