Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:12

YVIA305 Julkisuustyö ja organisaatioviestintä, 5 op

Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 4.9.17 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 14.8.17 klo 8:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Tohtorikoulutettava Salla Syvänen (salla.k.syvanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 2
Organisaatiot:Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Sisältö:Opintojakso perehdyttää julkisuustyön ja organisaatioviestinnän peruskäsitteisiin ja keskeisiin teorioihin. Tarkoituksena on hahmottaa, mitkä ovat julkisuustyön ja organisaatioviestinnän tehtävät ja miten niitä toteutetaan organisaatioiden erilaisissa toimintaympäristöissä.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä, mitä on julkisuustyö (Public Relations) ja organisaatioviestintä
- tuntee julkisuustyöhön (Public Relations) ja organisaatioviestintään liittyvät peruskäsitteet ja teoriat
- tietää julkisuustyön ja organisaatioviestinnän toimijat, tehtävät ja tavoitteet
- ymmärtää sosiaalisen median ja sen sovellusten roolin julkisuustyössä ja organisaatioviestinnässä
- on tutustunut julkisuustyön erityisalueisiin (markkinointiviestintä, mainonta, kriisiviestintä, mediasuhteiden hoitaminen, lobbaus ym.).
Suoritustavat:

Kirjatentti. Lukuvuonna 2017 - 2018 kirjatentti on tehtävissä eTenttinä.

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Tench & Yeomans, Exploring Public Relations

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.