Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.12.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.6.2019 08:44

KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa, 5 op

Englannin kieli (KLS), Kielten aineenopettajan opinnot, Latinan kieli (KLS), Romaaninen filologia (KLS), Ruotsin kieli (KLS), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK), Suomen kieli (KLS), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot

Tiedotus:
Kurssille ei ilmoittauduta Korpissa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 4.9.17 - 31.8.20
Opettaja(t): Hannele Dufva (hannele.t.m.dufva@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Katja Mäntylä (katja.mantyla@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jaana Toomar (jaana.toomar@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 59
Organisaatiot:Englannin kieli (KLS) (EKI), Kieli- ja viestintätieteiden maisteriohjelmaryhmä (KIVMR), Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa maisteriohjelma (KIEMA), Kielten aineenopettajan maisteriohjelma (KOPMA), Kielten aineenopettajan opinnot (KOP), Latinan kieli (KLS) (LAT), Romaaninen filologia (KLS) (RFI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO), Saksan kieli ja kulttuuri (KLS) (SAX), Soveltava kielitiede (KLS/Kielten laitos) (SOK), Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma (SUOMA), Suomen kieli ja kulttuuri (SKK) (SKK), Suomen kieli (KLS) (SKI), Venäjän kieli ja kulttuuri (KLS) (VEN), Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma (VIKMA), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaattiohjelman opinnot (AKI), Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan maisteriohjelma (AIKMA)
Ajankohtaista:

Tämän opintojakson voi suorittaa esim. osallistumalla Kielileiriin tai muihin laitoksen kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyviin projekteihin. Seuraa oppiaineiden sähköpostilistoja. Opintojaksolla ei järjestetä erillistä opetusta.

Sisältö:Projektityöskentelyn temaattinen sisältö määräytyy hankkeen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Työskentelyssä hankitaan ohjatusti ja vastuuopettajan tarkemman ohjeistuksen mukaisesti projektinhallinnan, tiedonhaun, tiimityön sekä raportoinnin ja tiedotuksen taitoja
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on perehtynyt tutkimus- tai kehittämishankkeen teoreettiseen tai pedagogiseen taustaan
- hallitsee hankkeen kannalta keskeiset toimintatavat ja menetelmät
- osaa työskennellä tiimissä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida itsenäisesti oman osuutensa hankkeessa
Suoritustavat:Hankkeessa työskentely opintojakson alkaessa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Sovittu raportointi osuudesta hankkeessa (esim. raportti, blogiteksti, artikkeli tai osuus artikkelista).