Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:47

BENS4039 Maisteriseminaari 1 ja projektin hallinta, 3 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 18.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Emily Burdfield-Steel (e.r.burdfieldsteel@uva.nl)
Yliopistotutkija, akatemiatutkija Lutz Fromhage (lutz.fromhage@jyu.fi)
Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Professori Janne Ihalainen (janne.ihalainen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Karvonen (anssi.t.karvonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Emily Knott (emily.knott@jyu.fi)
Professori Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Akatemiaprofessori, professori Johanna Mappes (johanna.r.mappes@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jonna Nykky (jonna.nykky@jyu.fi)
Professori Jouni Taskinen (jouni.k.taskinen@jyu.fi)
Professori Tuula Tuhkanen (tuula.a.tuhkanen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Maija Vihinen-Ranta (maija.vihinen-ranta@jyu.fi)
Professori Jari Ylänne (jari.p.ylanne@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 83
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Ajankohtaista:

Tämä viesti koskee kaikkia bio- ja ympäristötieteiden maisteriopiskelijoita, paitsi nanotieteiden opiskelijoita. Jos olet tehnyt kandityön valmiiksi, tulee sinun lukea tämä meili loppuun asti. 

Uuden opetussuunnitelman  mukaan laitoksemme maisteriseminaarit tullaan yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteemme on luoda systeemi, jossa maisteriseminaaria käydään koko maisteriopintojen ajan. Tähän pakettiin kuuluu harjoituksia ja keskustelutilaisuuksia muun muassa projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta, tiedonhankinnasta ja kirjallisuuskatsauksista, apuraha-hakemuksista, tulosten julkaisemisesta ja seminaarityöskentelystä. Koska aiheita on paljon, maisteriseminaaripaketti on jaettu kolmeen kurssiin; Maisteriseminaari I (BENS4039, 3 OP), Maisteriseminaari II (BENS5039, 2 OP) ja Tieteellinen kirjoittaminen (BENS5035, 3 OP).

Nämä kolme kurssia ovat ”jatkuvatoimisia kursseja” ja limittyvät toisiinsa mahdollisimman saumattomasti. Kurssien informaatioalustana toimii yhteinen Moodlen sivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=1268  .  Toivoisimme, että kaikki maisteriopiskelijat ilmoittautuisivat kursseille ja kirjautuisivat yllä mainitulle Moodlen kurssisivulle. Kurssiavain 111. Ylimenovaiheen aikana ne opiskelijat, jotka jo tällä hetkellä tekevät Pro Gradu työtänsä, tekevät vain Maisteriseminaari II (BENS5039, 2 OP).

Pidämme aiheesta tiedotustilaisuuden 18.9.2017 klo 14:15, YAA303, jossa esittelemme nämä kolme kurssia, vastaamme kaikkiin tarvittaviin kysymyksiin ja aloitamme kursseihin liittyvän ryhmäytymisen. Toivomme, että kaikki maisteriopiskelijat tulevat tilaisuuteen paikalle, riippumatta siitä onko graduaihe jo valittu vai ei. Näin varmistamme, että tiedotus kaikille opiskelijoille onnistuu mahdollisimman kattavasti.

Sisältö:Maisteriseminaarien tavoite on tukea gradutyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Seminaari I:n aikana opiskelija tutustuu graduaihesiin ja valitsee itselleen aiheen, perehtyy projektisuunnittelun ja suunnittelee oman graduprojektinsa. Kurssin aikana opiskelija perehtyy graduun liittyvään kirjallisuuteen, tekee kirjallisen seminaariesityksen, tutkimussuunnitelman sekä suullisen esityksen. Maisteriseminaarin aikana harjoitellaan myös tieteellistä keskustelua ja rakentavan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kurssi on suoritettava ennen aloituslomakkeen hyväksyntää.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa suunnitella oman tutkielmaprojektinsa
- tuntee oman alan kirjallisuutta
- pystyy rajaamaan oman tutkielmansa aihepiirin ja määrittelemään tutkimuskysymykset
- osaa laatia kirjallisen seminaarityön ja tutkimussuunnitelman
- kykenee esittämään oman suunnitelmansa suullisesti ja käydä rakentavaa tieteellistä keskustelua
Suoritustavat:Graduntekoon opastavat luennot, laitoksen tiedetapahtumat ja harjoitukset, seminaarityön kirjoittaminen, tutkimussuunnitelman kirjoittaminen ja esittely. Seminaariin osallistuvien opiskelijoiden tutkimussuunnitelmista keskusteleminen ja kommentointi. Toisten opiskelijoiden tutkielmiin perehtyminen ja niiden rakentava kirjallinen ja suullinen kommentointi (opponointi).
Opponoinnin lisäksi vähintään 12:n seminaariin osallistumien.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjallinen seminaarityö, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä ja keskusteluaktiivisuus

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 83, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30338ma18.9.201714:15-16:00TaskinenTapahtuman tiedot
2YAA 30338pe22.9.201710:15-12:00ValliusTapahtuman tiedot
3YAA 30341ma9.10.201714:15-16:00TaskinenRyhmätapaamisia, huom. ryhmä valitsee oman tapaamisajanTapahtuman tiedot
4FYS143ke25.10.201708:15-10:00IhalainenProjektisuunnitelmaTapahtuman tiedot
5YAA 30343to26.10.201712:15-14:00MappesSeminaarin käytännön järjestelyTapahtuman tiedot

Tiedepäivä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tiedepäivä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 83, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39pe29.9.201709:15-16:00-AmbioticaTapahtuman tiedot

Syksyn/kevään seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Syksyn seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 74, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30348ke29.11.201708:15-17:00YlänneTapahtuman tiedot
2-48to30.11.201708:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3-48pe1.12.201708:15-16:00-Tapahtuman tiedot
Kevään seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-17ma23.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2-17ti24.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3-17ke25.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
4-17to26.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
5-17pe27.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot

Mentoriryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

CMB, Jonna Nykky [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, maksimi 15
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31041ti10.10.201710:15-12:00NykkyTapahtuman tiedot
2YAA30546to16.11.201714:15-16:00NykkyTapahtuman tiedot
3YAA3057ti13.2.201813:15-14:00NykkyTapahtuman tiedot
4YAB31214to5.4.201812:15-14:00NykkyTapahtuman tiedot
CMB, Maija Vihinen-Ranta, Jari Ylänne [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, maksimi 15
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30541ma9.10.201714:15-16:00YlänneTapahtuman tiedot
2YAB31012ti20.3.201810:15-12:00YlänneTapahtuman tiedot
ENV, Tuula Tuhkanen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 15
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31242ke18.10.201712:15-14:00TuhkanenTapahtuman tiedot
International Students/Lutz Fromhage [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, maksimi 15
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAC34041ma9.10.201714:15-16:00FromhageTapahtuman tiedot