Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.4.2019 14:05

BENS5039 Maisteriseminaari 2 ja tieteellinen viestintä, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 6.11.17 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Emily Burdfield-Steel
Yliopistotutkija, akatemiatutkija Lutz Fromhage (lutz.fromhage@jyu.fi)
Professori Janne Ihalainen (janne.ihalainen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Emily Knott (emily.knott@jyu.fi)
Professori Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Akatemiaprofessori, professori Johanna Mappes (johanna.r.mappes@jyu.fi)
Lehtori Timo Marjomäki (timo.j.marjomaki@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jonna Nykky (jonna.nykky@jyu.fi)
Professori Jouni Taskinen (jouni.k.taskinen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Elisa Vallius (elisa.vallius@jyu.fi)
Professori Jari Ylänne (jari.p.ylanne@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 81
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Ajankohtaista:

Tämä viesti koskee kaikkia bio- ja ympäristötieteiden maisteriopiskelijoita, paitsi nanotieteiden opiskelijoita. Jos olet tehnyt kandityön valmiiksi, tulee sinun lukea tämä meili loppuun asti. 

Uuden opetussuunnitelman  mukaan laitoksemme maisteriseminaarit tullaan yhdistämään yhdeksi kokonaisuudeksi. Tavoitteemme on luoda systeemi, jossa maisteriseminaaria käydään koko maisteriopintojen ajan. Tähän pakettiin kuuluu harjoituksia ja keskustelutilaisuuksia muun muassa projektin suunnittelusta ja toteuttamisesta, tiedonhankinnasta ja kirjallisuuskatsauksista, apuraha-hakemuksista, tulosten julkaisemisesta ja seminaarityöskentelystä. Koska aiheita on paljon, maisteriseminaaripaketti on jaettu kolmeen kurssiin; Maisteriseminaari I (BENS4039, 3 OP), Maisteriseminaari II (BENS5039, 2 OP) ja Tieteellinen kirjoittaminen (BENS5035, 3 OP).

Nämä kolme kurssia ovat ”jatkuvatoimisia kursseja” ja limittyvät toisiinsa mahdollisimman saumattomasti. Kurssien informaatioalustana toimii yhteinen Moodlen sivu: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=1268  .  Toivoisimme, että kaikki maisteriopiskelijat ilmoittautuisivat kursseille ja kirjautuisivat yllä mainitulle Moodlen kurssisivulle. Kurssiavain 111. Ylimenovaiheen aikana ne opiskelijat, jotka jo tällä hetkellä tekevät Pro Gradu työtänsä, tekevät vain Maisteriseminaari II (BENS5039, 2 OP).

Pidämme aiheesta tiedotustilaisuuden 18.9.2017 klo 14:15, YAA303, jossa esittelemme nämä kolme kurssia, vastaamme kaikkiin tarvittaviin kysymyksiin ja aloitamme kursseihin liittyvän ryhmäytymisen. Toivomme, että kaikki maisteriopiskelijat tulevat tilaisuuteen paikalle, riippumatta siitä onko graduaihe jo valittu vai ei. Näin varmistamme, että tiedotus kaikille opiskelijoille onnistuu mahdollisimman kattavasti.

Sisältö:Maisteriseminaarien tavoite on antaa tukea gradutyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Seminaari on kaksivaiheinen. Maisteriseminaari 2:ssa keskitytään pro gradu -projektin aineiston ja tulosten prosessointiin sekä esittämiseen suullisesti (seminaariesitelmä) ja kirjallisesti (tutkielma). Keskeinen osa kurssia on seminaariesitelmä, joka pidetään, kun gradun aineisto on kerätty, analysoitu, tulkittu ja koottavissa esitettävään muotoon. Oman seminaariesitelmän lisäksi kurssilla opponoidaan toisen opiskelijan seminaariesitelmä sekä keskustellaan tuloksista opiskelijoiden ja opettajien kesken.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- pystyy esittämään yhteenvedon gradutyönsä vaiheista ja edistymisestä
- pystyy esittämään käytetyt menetelmät, aineistojen tilastollisen testaamisen/analysoimisen, tulokset ja johtopäätökset.
- osaa vastaanottaa ja antaa kriittistä palautetta
Suoritustavat:Oman pro gradutyön tulosten esittely. Kurssin suorittamiseksi opiskelija osallistuu lisäksi aktiivisesti kurssin aikana käytäviin harjoituksiin, keskusteluihin sekä esitysten kriittiseen, mutta rakentavaan kommentointiin.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Seminaariesitelmä ja toisen esitelmän opponointi. Aktiivisuus kurssilla seminaariesitelmien kommentoinnissa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 81, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30338ma18.9.201714:15-16:00IhalainenYhteisinfo BENS4039 kanssa. Salivaraus ok.Tapahtuman tiedot
2YAA 30345ma6.11.201714:15-16:00YlänneGradujen arvosteluperusteetTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Syksyn seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-48ke29.11.201708:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2YAA 30348to30.11.201708:15-13:00KotiahoTapahtuman tiedot
3YAA 30348pe1.12.201708:15-14:00TaskinenTapahtuman tiedot
Kevään seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 51, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-17ke25.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2-17to26.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
3-17pe27.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
4FYS317pe27.4.201812:45-16:00LindströmTapahtuman tiedot
5YNC 33017pe27.4.201816:00-23:00YlänneTapahtuman tiedot
Chairperson to Autumn 2017 seminar [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 4
ilm.aika: 26.10.2017 00:00 - 3.12.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-47ti21.11.201716:00-18:00-Tapahtuman tiedot

Projektiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

CMB/Janne Ihalainen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 20
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YNC 33042ke18.10.201709:00-11:00IhalainenTapahtuman tiedot
2YNC 33046ke15.11.201710:00-12:00IhalainenAbstraktit ja Puheen harjoittelua YN341!!Tapahtuman tiedot
3YNC 33050ke13.12.201709:00-11:00-KirjoituskeskusteluaTapahtuman tiedot
4YAC34014ke4.4.201809:00-11:00IhalainenTapahtuman tiedot
5YAC34016to19.4.201809:00-11:00IhalainenTapahtuman tiedot
6YAC34016pe20.4.201809:00-11:00IhalainenTapahtuman tiedot
ENV/Elisa Vallius [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 20
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAC34047pe24.11.201710:15-11:30ValliusTapahtuman tiedot
2YAA3052ke10.1.201812:15-13:45ValliusTapahtuman tiedot
International students 2/Emily Knott [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, maksimi 20
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAC3409ti27.2.201813:00-14:00KnottTapahtuman tiedot
2YNC 12216ke18.4.201814:00-16:00KnottTapahtuman tiedot

Kotiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Salivaraus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30538ma18.9.201715:00-16:00IhalainenTapahtuman tiedot