Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:21

BENS5040 Työharjoittelu, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Laboratorioinsinööri Heikki Häkkänen (heikki.hakkanen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Juhani Pirhonen (juhani.pirhonen@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Sami Taipale (sami.taipale@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 58
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Työharjoittelu perehdyttää opiskelijan bio- ja ympäristötieteiden alan tutkimus ja/tai suunnittelutehtäviin sekä kehittää yhteistoimintaa yliopiston ja työelämän välillä. Harjoittelussa opiskelija voi soveltaa oman alan opintojen käytäntöön, sekä se mahdollistaa opintojaksoilla hankittuja tietojen ja taitojen yhdistämisen. Harjoittelupaikasta tulee sopia etukäteen osaston vastuuopettajan kanssa ja siitä tulee laatia etukäteen harjoittelusuunnitelma ja harjoittelun päätyttyä harjoitteluraportti.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- omaa jäsentyneen kuvan alansa tutkimus- ja/tai suunnittelutehtävistä
- osaa hahmottaa työelämässä vaadittavia taitoja/tietoja
- osaa arvioida omaa osaamistaan alan työtehtävissä
- on saanut valmiuksia toimia motivoituneena, sitoutuneena ja vastuullisena työyhteisön jäsenenä
- tietää keskeiset työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä tuntee työnhakuprosessin.
Suoritustavat:Työharjoittelu yliopiston ulkopuolella, jonka päätteeksi kirjoitetaan harjoitteluraportti.
Lisätiedot:

BENS5040Työharjoittelu (5-15 op). Pakollisiin syventäviin opintoihin hyväksytään 5 op. Voidaan korvata myös suorituksilla BENS6040 Harjoittelu ulkomailla (5-25 op) tai BENS7040 Työskentely tutkimusryhmässä (5op). Tutkintoon hyväksytään maksimissaan 20 op kotimaassa tehtävää harjoittelua tai 25 op ulkomailla tehtävää harjoittelua.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Harjoittelusta saa opintosuorituksen, kun harjoittelusta palautettu raportti on hyväksytty. Raportti tulee palauttaa kuukauden kuluessa harjoittelun päätyttyä. Harjoittelusta saa 5 op / 1 kk työharjoittelua