Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:08

YVIA1000 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op

Viestinnän johtaminen (JSBE), Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 10.10.17 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 14.8.17 klo 8:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Vilma Luoma-aho (vilma.luoma-aho@jyu.fi)
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 14
Organisaatiot:Viestinnän johtaminen (JSBE) (YCC), Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Ajankohtaista:

HuK-tutkintoa suorittava yhteisöviestinnän pääaineopiskelija: muistathan ilmoittautua myös tutkintoon kuuluvalle pakolliselle viestintäopintokurssille Tutkimusviestinnän perusteet (XKVX009, 3 op), joka on integroitu kandidaattiseminaariin. 

Sisältö:Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja kandidaatintutkielmassa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin, kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhallinnan taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen, hakemisen ja vastaanottamisen taitoa.
Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa
- tehdä pienimuotoisen tutkimuksen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun
- aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet
- valita ja rajata tutkimusaiheen aiempaan tutkimukseen nojaten ja laatia tutkimussuunnitelman
- hankkia tietoa tärkeimmistä tutkimusaiheeseensa liittyvistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
- tunnistaa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset omassa ja muiden tutkielmissa
- soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa
- laatia tutkimusraportin tieteellisten konventioiden mukaisesti
- esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja sekä arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
- arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden töitä.

Suoritustavat:Kontaktiopetus (seminaarit) ja itsenäinen työskentely
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely ja kandidaatintutkielma. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 200
ilm.aika: 14.8.2017 08:00 - 18.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D12141ti10.10.201709:15-11:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot
2Ag C23243ti24.10.201709:15-11:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot
3Ag C23245ti7.11.201709:15-11:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot
4Ag C23248ti28.11.201709:15-11:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot
5Ag C23250ti12.12.201709:15-11:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot
6Ag D312.13ti16.1.201809:15-11:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot
7Ag C1345ti30.1.201809:15-11:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot
8Ag C1348ti20.2.201809:15-11:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot
9Ag C13414ti3.4.201809:15-11:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot
10Ag C13415ti10.4.201809:15-11:45Luoma-ahoTapahtuman tiedot