Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:05

YVIA2000 Opinnot ulkomailla, 10 op, lukuvuosi 2017 - 2018

Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.9.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.8.18
Ilmoittautumisaika: 14.8.17 klo 8:00 - 30.9.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 30.9.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Koulutussuunnittelija Sari Mäkikangas (sari.makikangas@jyu.fi)
Hanna Reinikainen (hanna.m.reinikainen@student.jyu.fi)
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Sisältö:Perehdytään viestintäalan kysymyksiin kansainvälisessä opiskelijavaihdossa sekä hankitaan kansainvälistä opiskelukokemusta.
Osaamistavoitteet:Opiskelija
- saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä
- tiedostaa ja ymmärtää oman kulttuurisen taustansa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
- osaa tunnistaa ja kehittää omien opintojensa ja tulevan työuran kannalta keskeistä kansainvälistä osaamista.
Suoritustavat:

Yhden lukukauden opiskelu laitoksen tai yliopiston vaihtokohteessa sekä raportti, jossa sovelletaan viestinnän tietoa. Vaihtoehtoisena suoritustapana opintojaksot KVVA103 Introduction to Intercultural Communication (5 op) ja KVVA202 Media and Online Cultures (5 op).

YVIA2000-suoritusta varten sinulla tulee olla 10 opintopistettä vaihdossa suoritettuja viestinnän tai lähialan opintoja. Lisäksi sinun tulee kirjoittaa vaihtokokemuksistasi raportti oppiaineelle (ohjeet alla) sekä täyttää korvaavuusanomuslomake (eli ns. AHOT-lomake).

Täytä korvaavuuslomake verkossa. Liitä lomakkeeseen mukaan seuraavat kolme liitettä: 1) kirjoittamasi raportti 2) vaihtokohteesta saamasi opintosuoritusote 3) vaihtokurssiesi sisältökuvaukset. Liitteet voit toimittaa myös sähköpostitse koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaalle (sari.makikangas@jyu.fi).

Laatimasi raportin lukee projektitutkija Hanna Reinikainen. Raportin luettuaan ja hyväksyttyään Hanna ilmoittaa suorituksen hyväksymisestä Sarille, joka vie YVIA2000-opintojakson rekisteriin. YVIA2000-opintojakson arvosana määräytyy vaihtoyliopistossa suorittamiesi opintojaksojen arvosanojen mukaan. Raportista ei saa erillisiä opintopisteitä eikä sitä arvioida erikseen, mutta sen hyväksyminen on edellytys opintojen korvattavuudelle. Raportit säilytetään kieli- ja viestintätieteiden laitoksella.

Raportti ja muut vaadittavat dokumentit tulee palauttaa helmikuun (syyslukukauden vaihtojakso) tai syyskuun (kevätlukukauden vaihtojakso) loppuun mennessä.

Loput vaihdossa suoritetut opinnot hyväksiluetaan/sisällytetään useimmiten sellaisenaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin (sivuaine- ja muihin opintoihin). Tämä hoituu humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintokansliassa (suunnittelija Salla Kujala, salla.kujala@jyu.fi, Opinkivi-rakennus, 1. kerros).

Raportin ohjeet

Pohdiskele raportissa, miten vaihto-opiskelu on kartuttanut työelämävalmiuksiasi. Voit vastata raportissa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Kuinka vaihdossa suorittamasi kurssit edistävät mielestäsi valmiuksiasi toimia tulevaisuudessa yhteisöviestinnän tehtävissä? Jos vertaat vaihdossa suorittamiasi kursseja Suomessa suorittamiisi yhteisöviestinnän opintoihin, mitä uutta olet vaihdossa suorittamillasi kursseilla oppinut? Kuinka opiskelu kansainvälisessä ympäristössä on mielestäsi vaikuttanut valmiuksiisi työskennellä erilaisissa organisaatioissa yhdessä erilaisista taustoista tulevien kollegoiden kanssa? Millainen merkitys vaihto-opiskelulla on mielestäsi tulevaisuuden työllistymisesi kannalta?

Raportin pituus on kaksi-kolme sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5 ja normaalit marginaalit).

Lisätiedot:Suositus ajoituksesta: 2. vuosi
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojaksosta annettava arvosana määräytyy vaihtoyliopistossa suoritettujen opintojaksojen arvosanojen mukaan. Hyväksytty suorittaminen edellyttää raportin laatimista.