Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:31

WETS1053 Kirjatentti erikoistumisalan mukaan, 5 op, Book Exam

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Juha Karjalainen (juha.s.karjalainen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 2
Organisaatiot:Akvaattiset tieteet (BIO) (WET), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Kirja ja/tai koottu kokoelma kirjallisuutta valitusta aihepiiristä syventävien opintojen erikoistumisalan mukaan.
Osaamistavoitteet:Luettuaan kirjan opiskelija hallitsee valitun aihepiirin keskeiset käsitteet, konseptit ja haasteet sekä kykenee kirjallisesti tai suullisesti keskustelemaan syvällisesti kirjan esiin nostamista teemoista ja tutkimusongelmista. tavoitteena on kriittisen ajattelun kehittäminen ja kyky muodostaa laajasta oppimismateriaalista synteesiä.
Suoritustavat:Tentti, esseetehtävät, oppimisportfolio.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus, oppimistehtävä tai keskusteluun pohjautuva arviointi.