Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:11

YVIS101 Maisteriseminaari, 5 op

Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 18.5.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 13.9.17 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 1.8.17 klo 8:00 - 18.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Laura Asunta (laura.asunta@jyu.fi)
Erikoissuunnittelija Outi Ihanainen-Rokio (outi.ihanainen@gmail.com)
Matias Lievonen (matias.l.lievonen@student.jyu.fi)
Professori Vilma Luoma-aho (vilma.luoma-aho@jyu.fi)
Hanna Reinikainen (hanna.m.reinikainen@student.jyu.fi)
Aino-Maria Ruggiero
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Ajankohtaista:

Ilmoittaudu tähän maisteriseminaariin, jos olet tekemässä filosofian maisterin tutkinnon yhteisöviestintä pääaineenasi. Maisteriseminaarin tapaamiset löydät kurssin YCCS1910 Syventävien opintojen seminaari tiedoista. Ilmoittaudu siis myös kurssille YCCS1910, jotta saat tapaamiset kalenteriisi.

Sisältö:Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
Osaamistavoitteet:Opiskelija
- osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman
- tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
- osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti
- osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
- osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
- on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
Suoritustavat:Kontaktiopetus
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely, tutkimus- tai työsuunnitelma, aikataulujen noudattaminen. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin.