Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:07

YVIS423 Työssä oppiminen, 10 op [kotisivu]

Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/opinnot/oppiaineet/yvi/opiskelu/ohjeita/tyoharjoittelu
Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.8.18
Ilmoittautumisaika: 14.8.17 klo 8:00 - 31.8.18 klo 23:59
Opettaja(t): Hanna Reinikainen (hanna.m.reinikainen@student.jyu.fi)
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 10
Organisaatiot:Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Sisältö:

Opintojaksolla opiskelija toimii yhteisöviestinnän tehtävissä aidoissa työelämän tilanteissa. Työssä oppiminen harjaannuttaa soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön ja kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia.

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa
- osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä
- tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.
Suoritustavat:

Harjoittelusuunnitelma, vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä harjoitteluraportti.

Harjoittelusuunnitelmia ja -raportteja voi palauttaa Hanna Reinikaiselle myös kesän aikana. 

Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
1459-4331; 276Asunta, L. 2016. The role, the goal and the soul of professional public relations. Constructing a holistic model for PR professionalism. Väitöskirja, julkaistu sarjassa Studies in humanities, no. 276. Jyväskylän yliopisto.
9780203143650Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice.
9781292056586Wilcox & Cameron, Public relations: Strategies and tactics.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Harjoittelujakso sekä harjoittelusuunnitelman ja raportin tekeminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luennot [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10
ilm.aika: 14.8.2017 08:00 - 31.8.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-40ti3.10.201710:15-12:00ReinikainenPaikka: Ag C231Tapahtuman tiedot
2-4ti23.1.201812:15-14:00ReinikainenPaikka: Ag C232Tapahtuman tiedot