Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.7.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2019 17:10

YVIS424 Viestintäammattilaisen profiilit ja asiantuntemuksen arviointi, 2 op

Yhteisöviestintä (VIE)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.8.18 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 4.9.17 - 31.8.18
Ilmoittautumisaika: 14.8.17 klo 0:00 - 31.8.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Laura Asunta (laura.asunta@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Yhteisöviestintä (VIE) (YVI)
Sisältö:

Tällä opintojaksolla opiskelija perehtyy erilaisiin uranäkymiin ja pohtii omia urasuunnitelmiansa sekä harjoittelee oman osaamisensa esittelemistä.

Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää syvällisemmin eri sektoreiden organisaatioissa ja viestintätoimistoissa toimivien viestinnän asiantuntijoiden erilaisia profiileja
- tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä viestinnän ammattilaisilta odotetaan
- vahvistuu oman ammattiprofiilinsa ja ammatti-identiteettinsä suhteen
- osaa reflektoida tähän mennessä oppimaansa ja hahmottaa, millaisia tietoja ja taitoja vielä tarvitsee
- osaa esitellä, arvioida ja tulkita omaa osaamistaan ja sen kehittymistä
- löytää näkökulmia osaamisensa tuotteistamiseen ja myymiseen
- osaa suunnitella tulevaisuuttaan työelämässä.
Suoritustavat:

Kirjalliset tehtävät ja näyteportfolio.

YVIS424-kurssin voi suorittaa YCCS2130-kurssin yhteydessä kevätlukukaudella.

Jos haluat suorittaa tämän kurssin 2 op:een laajuisena, ilmoittaudu sekä tälle kurssille että YCCS2130-kurssille, jotta saat YCCS2130-kurssin tapaamiset kalenteriisi. Tapaamiset ovat siis osa suoritusta tässä tapauksessa.

Jos haluat suorittaa tämän kurssin 4 op:een laajuisena, ilmoittaudu vain YCCS2130-kurssille.

Jos olet jo aiemmin tehnyt kurssin YVIS445 Viestintäammattilaisen profiilit 2 op ja sinulta puuttuu vain näyteportfolio ja haluat suorittaa vain sen (1 op), ilmoittaudu tälle kurssille ja katso ohjeet portfolioon kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta. Näyteportfoliot on palautettava Laura Asunnalle viimeistään 8.6., jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Artikkelipaketti.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Näyteportfolio ja kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.