Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
30.9.2020 06:03

CMBS1103 Rakennebiologia, 4 op [kotisivu]

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.1.18 klo 23:59.
Tiedotus:
Jonotusjärjestys määräytyy opettajan antamien kriteereiden perusteella. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/en/courses/215587
Alkaa - päättyy: 2.10.17 - 11.1.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 11.1.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Janne Ihalainen (janne.ihalainen@jyu.fi)
Professori Perttu Permi (perttu.permi@jyu.fi)
Pekka Postila (pekka.a.postila@jyu.fi)
Professori Jari Ylänne (jari.p.ylanne@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 32
Maksimi osallistujamäärä: 35 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Solu- ja molekyylibiologia (CMB)
Sisältö:

Kurssilla käsitellään proteiinien rakennetta, laskostumista ja dynamiikkaa. Kurssilla käydään läpi perusperiaatteet biologisten makromolekyylien röntgenkristallografiasta, NMR-spektroskopiasta ja elektronimikroskopiaan perustuvasta rakennemäärityksestä. Erityisesti opetellaan, miten julkaistua eri tekniikoilla saatua rakenneinformaatiota voidaan käyttää hyväksi rakennemallien tulkinnassa.

Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan, opiskelija ymmärtää:
- proteiinien rakenteen vaikutuksen solun toimintaan
- proteiinien rakennemääritysmenetelmien periaatteet
- kuinka proteiinirakenteita voidaan hyödyntää solu- ja molekyylibiologian, biokemian jne, tutkimuksessa
Suoritustavat:Ohjatut harjoitukset
Koko ryhmän tutkiva työskentely jaksot
Tutkimusprojekti, jossa hyödynnetään kirjallisuutta ja proteiinien rakenteita. Ryhmätyöskentelyssä läsnäolo on pakollinen.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssilla annettu materiaali

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Yksilöharjoitukset, ryhmäharjoitukset, kirjallinen raportti

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 32, maksimi 35
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 11.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YlistöKem143ti24.10.201712:15-14:00PermiTapahtuman tiedot
2YAB31243to26.10.201714:15-16:00PermiTapahtuman tiedot
3YNC 12144ti31.10.201712:15-14:00PermiTapahtuman tiedot
4FYS344to2.11.201714:15-16:00PermiTapahtuman tiedot
5YNC 12145ti7.11.201712:15-14:00PermiTapahtuman tiedot
6YAB31245to9.11.201712:15-14:00PermiTapahtuman tiedot
7YNC 12146ti14.11.201712:15-14:00PermiTapahtuman tiedot
8YAB31246to16.11.201712:15-14:00IhalainenX-ray scatteringTapahtuman tiedot
9YNC 12147ti21.11.201712:15-14:00PermiTapahtuman tiedot
10YAB31247to23.11.201712:15-14:00PermiTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Modelling demo [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 35
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 11.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20448to30.11.201716:00-18:00PostilaTapahtuman tiedot

Ohjaus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ohjaus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 11.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20443pe27.10.201710:15-12:00PermiTapahtuman tiedot
2YAA20444pe3.11.201710:15-12:00PermiTapahtuman tiedot
3YAA20444pe3.11.201712:00-13:45YlänneTapahtuman tiedot
4YAA20445pe10.11.201710:15-12:00PermiTapahtuman tiedot
5YAA20446pe17.11.201710:15-12:00PermiTapahtuman tiedot
6YAA20447pe24.11.201710:15-12:00PermiTapahtuman tiedot