Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:48

CMBS1104 Molekyyligenetiikan menetelmät, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.3.18 klo 23:59.
Tiedotus:
Jonotusjärjestys määräytyy opettajan antamien kriteereiden perusteella. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 22.3.18 - 4.5.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 15.3.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 15.3.2018 klo 23:59 mennessä.
Opettaja(t): Tohtorikoulutettava Lara Ambrosio Leal Dutra (lara.l.ambrosio-leal-dutra@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Emily Knott (emily.knott@jyu.fi)
Katariina Koskinen (katariina.h.koskinen@student.jyu.fi)
Anu Mikkonen (anumikkonen@live.com)
Professori Marja Tiirola (marja.tiirola@jyu.fi)
Erikoislaboratoriomestari Elina Virtanen (elina.m.virtanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 16
Maksimi osallistujamäärä: 30 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Solu- ja molekyylibiologia (CMB)
Sisältö:Tämä laboratoriokurssi esittelee molekyyligenetiikan moderneja tutkimusmenetelmiä: kvantitatiivinen PCR, digitaalinen PCR, uuden sukupolven sekvensointimenetelmät (NGS) erilaisista lähtömateriaaleista ja CRISPR geenien analysointi ympäristömikrobiologian kontekstissa. Laboratoriotyöt sisältävät nukleiinihappojen eristys- ja puhdistusmenetelmät, sekvensointinäytteiden valmistamisen ja tulosten analysoinnin.
Osaamistavoitteet:Kurssi antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää ja hyödyntää työssään uuden sukupolven sekvensointimenetelmiä, jotka ovat laajasti käytössä molekyylibiologiassa, ekologiassa, mikrobiologiassa ja lääketieteessä. Opiskelijat oppivat molekyylibiologisiin analyyseihin kuluvan ajan ja tarvittavat työvälineet, ja saavat varmuutta ja hyvät työtavat työskennellä laboratoriossa. Opiskelijat oppivat seuraamaan työohjeita itsenäisesti, käyttämään mikropipettejä tarkasti ja päivittämään työkirjansa ajallaan, niin että on mahdollista toistaa onnistunut koe ja löytää syy epäonnistuneelle kokeelle. Ryhmätyöt ja esitykset lisäävät opiskelijan esiintymiskykyä, sosiaalisia taitoja ja itseluottamusta.
Esitiedot:Luonnontieteiden kandidaattiopintojen suorittaminen.
Suoritustavat:

Luennot, esseet, laboratoriotyöt sekä tietokoneharjoitukset. Opiskelijoiden esitelmät.

Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Laboratoriotöiden ohjeet ja muu annettu materiaali.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Osallistuminen laboratorioharjoituksiin (pakollinen), laboratoriopäiväkirja, kaksi essee-kirjoitelmaa, opiskelijaesitykset teoriasta ja tuloksista.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 15.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS212ke21.3.201808:15-12:00-Tapahtuman tiedot
2YAA30514ke4.4.201808:15-10:00TiirolaTapahtuman tiedot
3YAB31214to5.4.201808:15-10:00TiirolaTapahtuman tiedot
4YAB31215ma9.4.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
5FYS215ti10.4.201810:15-12:00-Tapahtuman tiedot
6YAB31215ke11.4.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
7YAB31215to12.4.201810:15-12:00-Tapahtuman tiedot
8YAB31215pe13.4.201808:15-10:00-Tapahtuman tiedot
9YAB31218pe4.5.201810:15-16:00-SeminaariTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 15.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20416ma16.4.201808:15-18:00-Tapahtuman tiedot
2YAA20416ti17.4.201812:15-18:00-Tapahtuman tiedot
3YAA20416ke18.4.201808:15-18:00-Tapahtuman tiedot
4YAA20416to19.4.201812:15-18:00-Tapahtuman tiedot
5YAA20416pe20.4.201808:15-18:00-Tapahtuman tiedot

Laboratoriotyöt [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Laboratoriotyöt 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 30
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 15.3.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32215ma9.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
2YAB32215ti10.4.201812:15-18:00-Tapahtuman tiedot
3YAB32215ke11.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
4YAB32215to12.4.201812:15-18:00-Tapahtuman tiedot
5YAB32215pe13.4.201808:15-16:00-Tapahtuman tiedot
6YAB32216ma16.4.201808:15-12:00-Tapahtuman tiedot
7YAB32216ti17.4.201812:15-18:00-Tapahtuman tiedot
8YAB32216ke18.4.201808:15-12:00-Tapahtuman tiedot
9YAB32216to19.4.201812:15-18:00-Tapahtuman tiedot
10YAB32216pe20.4.201808:15-12:00-Tapahtuman tiedot