Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:22

CMBS1108 Virologian jatkokurssi, 4 op, Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.4.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 11.4.17 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Varpu Marjomäki (varpu.s.marjomaki@jyu.fi)
Paula Turkki (paula.turkki@gmail.com)
Yliopistonlehtori Maija Vihinen-Ranta (maija.vihinen-ranta@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Solu- ja molekyylibiologia (CMB)
Sisältö:Opintojakso keskittyy viruksen ja solun välisiin vuorovaikutuksiin. Kurssilla keskitytään nykytieteen saavutuksiin virusten lisääntymiskierron kolmessa vaiheessa, soluuntunkeutuminen, virus-tuma vuorovaikutukset ja virukset ja solukuolema.
Osaamistavoitteet:Kurssi tarjoaa opiskelijoille nykytieteen mukaisen kuvan virusten ja solujen vuorovaikutuksesta. Hän omaksuu taitoja joita tarvitaan myöhemmin tutkijan ammatissa kuten tieteellinen keskustelu, kysymysten asettelu, yhteistyö ja esitelmöinti.
Esitiedot:BENA2006 Virologia
Suoritustavat:Tehtavät ja tapahtumat
1) Essee annetusita artikkelesita
2) Esitelmä
3) Kysymyksiä ja keskustelua muiden esiintyjien kanssa
4) Muiden esitysten arviointi
5) Tenttikysymysten laadinta
6) Tentti (kotitentti, materiaali vapaasti käytettävissä)
7) Tenttivastauksien arviointi
Esitelmissä ja keskustluissa pakollinen läsnäolo
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Julkaisut, opettajien laatimat ohjeet (essee, esitelmä, arviointi)

Arviointi:
Arviointiperusteet

Arviointi tapahtuu suoritettujen tehtävien avulla. Kaikki tehtävät ovat pakollisia.