Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 01:03

CMBS1110 Syövän biologia, 4 op, Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018.

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.4.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 11.4.17 klo 23:59
Opettaja(t): Tutkimusjohtaja Teijo Kuopio (teijo.kuopio@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Solu- ja molekyylibiologia (CMB)
Sisältö:Kurssilla käydään läpi perusasiat syövästä.
Osaamistavoitteet:Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää perusteet syövän etiologiasta, luokittelusta, evoluutiosta, diagnostiikasta ja hoidosta. Hän osaa nimetä syövän kuusi mekanistista tunnusmerkkiä sekä neljä lisätekijää, jotka vaikuttavat sairauden etenemiseen.
Suoritustavat:Luennot, esitelmät, tentti
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

seminaarit ja tentti