Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.4.2019 03:43

CMBS1111 Tietokoneavusteinen lääkeainesuunnittelu, 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.2.18 klo 23:59.
Tiedotus:
Jonotusjärjestys määräytyy opettajan antamien kriteereiden perusteella. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 14.5.18 - 1.6.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 1.2.18 klo 23:59
Opettaja(t): Mira Ahinko (mira.m.k.ahinko@student.jyu.fi)
Tutkijatohtori Pekka Postila (pekka.a.postila@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 16
Maksimi osallistujamäärä: 12 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Solu- ja molekyylibiologia (CMB)
Ajankohtaista:

Etusija pääaineopiskelijoilla.

Sisältö:Kurssilla tutustutaan proteiinin ja ligandin rakenteisiin perustuvien lääkeainemallitusmenetelmien perusteisiin ja käyttöön. Projektityön aikana etsitään mahdollisia lääkeainekandidaatteja pienryhmissä hyödyntäen harjoituksissa opittuja menetelmiä.
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija:
1. Ymmärtää tietokoneavusteisessa lääkeainesuunnittelussa käytettävien menetelmien heikkouksia ja vahvuuksia
2. Hallitsee tietokoneavusteisessa lääkeainesuunnittelussa käytettäviä ohjelmia linux-käyttöjärjestelmässä
3. Kykenee toimimaan osana ryhmää yhteisen päämäärän saavuttamiseksi
4. Kykenee esittämään havainnollisesti pienimuotoisen tutkimusprojektin tulokset
Suoritustavat:Harjoitukset ja projektityö
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Luennot ja muu materiaali on kerätty valikoiden luennoitsijan omasta materiaalista ja mm. seuraavista teoksista: Patrick: An introduction to medicinal chemistry (3. - 4. painos) Schneider, Baringhaus: Molecular design; Young: Computational drug design; Young: Computational chemistry; Leach, Gillet: An introduction to chemoinformatics Ng: Drugs, from discovery to approval; Rang: Drug discovery ad development; Leach: Molecular modelling (2. painos); Werth: The billion-dollar molecule

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

harjoitukset ja projektityö

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, maksimi 12
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 1.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20420ma14.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
2YAA20420ti15.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
3YAA20420ke16.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
4YAA20420to17.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
5YAA20420pe18.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
6YAA20421ma21.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
7YAA20421ti22.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
8YAA20421ke23.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
9YAA20421to24.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
10YAA20421pe25.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
11YAA20422ma28.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
12YAA20422ti29.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
13YAA20422ke30.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
14YAA20422to31.5.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot
15YAA20422pe1.6.201808:15-16:00PostilaTapahtuman tiedot

Valmistelu [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Salivaraus [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen];
ilm.aika: 11.4.2017 00:00 - 1.2.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-19pe11.5.201808:15-16:00-Käyttöjärjestelmän muutosTapahtuman tiedot