Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.11.2019 18:57

BENS5110 Tiede ja yhteiskunta, 2 op, Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.9.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 8.1.18 - 18.5.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 11.9.17 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi)
Asemanjohtaja Hannu Ylönen (hannu.j.ylonen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO)
Sisältö:Seminaari, jossa opiskelijoiden antamien alustusten ja oheislukemiston pohjalta keskustellaan tieteenalamme ja yhteiskunnan suhteista ekologisen tiedekäsityksen pohjalta. Tuleeko akateemisesti koulutettujen luonnontieteilijöiden vaikuttaa yhteiskunnan ajatteluun tai arvoihin, ja jos niin kuinka? Konneveden intensiivikurssi luotaa tieteellisen journalismin ja mielipidekirjoittamisen perusteisiin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa oman alansa asiantuntemuksen ja osaa soveltaa tietämystään yhteiskuntaa kulloinkin puhuttaviin ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin.
- ymmärtää mielipidevaikuttamisen merkityksen yhteiskunnassa ja osaa kirjoittaa omaan asiantuntemukseensa pohjautuvan mielipidekirjoituksen.
Suoritustavat:Aktiivinen läsnäolo seminaareissa sekä mielipidekirjoitus opiskelijan valitsemasta aiheesta.
Lisätiedot:Kurssille hyväksytään 10-15 opiskelijaa, jotka ilmoittautuessaan ehdottavat 1-2 ajankohtaista teemaa kurssin aihealueesta. Näistä ja kurssinvetäjän aiheista valikoituvat alustusten aiheet kullekin osanottajalle.
Kurssin lähtökohtien vuoksi kieli on suomi.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo seminaareissa sekä mielipidekirjoitus opiskelijan valitsemasta aiheesta.