Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.4.2019 03:45

BENS5109 Talviekologia, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.1.18 klo 23:59.
Tiedotus:
Jonotusjärjestys määräytyy opettajan antamien kriteereiden perusteella. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.2.18 - 16.2.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 1.1.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 21.1.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Asemanjohtaja Hannu Ylönen (hannu.j.ylonen@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 18
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Kansainvälinen ekologian talvikoulu (JWE)
Ajankohtaista:

Kaikki kurssista kiinnostuneet hakevat online-lomakkeella, joka on auki joulukuun loppuun saakka. Linkki lomakkeelle.

Sisältö:Kurssilla käsitellään boreaalisen ja subarktisen talven fysikaalisia ominaisuuksia ja miten eliöt ovat sopeutuneet talveen yksilö ja populaatiotasolla. Kurssilla käsitellään myös miten ilmastonmuutos vaikuttaa talvehtimiseen. Kurssin luennot ja harjoitustyöt keskittyvät erityisesti siihen miten lumi tai jääpeite vaikuttaa kasvien, nisäkkäiden, lintujen ja kalojen sopeutumiseen.

Luentojen ja harjoitustöiden lisäksi kurssilla retkeillään kansallispuistossa (joten varauduttava talviretkivarustuksella).
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa luentojen, seminaarien ja kenttätyöskentely kautta leveysasteidemme talviekologian perusteita, varsinkin selkärankaisista ja kasveista
- oppii arvioimaan ja havainnoimaan talven ja lumipeitteen ominaisuuksien vaikutuksia eliöiden talvehtimiseen ja erilaisten säilymissopeumien muodostumiseen
- oppii työskentelemään ulkona kovissa talvisissa olosuhteissa ja jopa nauttimaan siitä elämyksenä.
Suoritustavat:Lectures and student presentations will be incorporated into the program.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen harjoitustöiden tekemiseen.