Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:19

BENS5111 Population ecology and population cycles, 1 - 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.1.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 19.2.18 - 21.2.18
Ilmoittautumisaika: 11.4.17 klo 0:00 - 1.1.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 21.1.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Asemanjohtaja Hannu Ylönen (hannu.j.ylonen@jyu.fi)
Laajuus: 1 - 2 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 14
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteet (BEN), Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Kansainvälinen ekologian talvikoulu (JWE)
Ajankohtaista:

Kaikki kurssista kiinnostuneet hakevat online-lomakkeella, joka on auki joulukuun loppuun saakka. Linkki lomakkeelle.

Sisältö:Populaatioekologian tutkimus Suomessa on ollut historiallisesti ja on nykyäänkin korkeatasoista. Maassamme on pitkäaikaisten aikasarjojen traditio eri taksoneista, linnuista, pikkunisäkkäistä, riistaeläimistä ja eläinperäisten tautien esiintymisen ja tautitapausten vaihteluista. Kurssilla käydään läpi näitä aiheita luentojen, seminaarien ja mahdollisten tietokoneharjoitusten avulla.
Osaamistavoitteet:Kurssin jälkeen opiskelija
- ymmärtää populaatioekologian perusteet syvennettynä populaatioiden vaihtelun stokastisuudella, syklisyydellä tai ei-syklisellä luonteella ja niiden syillä
Lisätiedot:Kurssi on osa kansainvälistä Ekologian talvikoulua. Kurssi 1op, kurssi ja työpaja 2op.
Osallistuminen kurssiin liittyvään työpajaan, kurssin jälkeen, on erittäin suositeltava.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksyttyyn opintosuorituksen vaaditaan aktiivinen läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa.