Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:42

ECOS1076 Luonnonsuojelu ja luonnonsuojelubiologia, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 16.1.18 klo 23:59.
Tiedotus:
Jonotusjärjestys määräytyy opettajan antamien kriteereiden perusteella. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 3.10.17 - 16.1.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 16.1.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Panu Halme (panu.halme@jyu.fi)
Professori Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 20
Maksimi osallistujamäärä: 20 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Luennoilla käydään läpi luonnonsuojelun historiaa ja biologisen monimuotoisuuden uhkatekijöitä. Perehdytään luonnon monimuotoisuuden arvoihin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Valaistaan populaatioiden ja elinympäristöjen suojeluun ja elinympäristöjen hoitoon liittyviä käsitteitä ja lainalaisuuksia sekä pohditaan yhteiskunnan ja luonnonsuojelun intressiristiriitoja ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää että luonnonsuojelubiologia on arvopohjainen monialainen tieteenala, jonka keskeisenä tavoitteena on käytäntöön sovellettavan tiedon tuottaminen
- osaa hahmottaa kuinka luonnonsuojelubiologia pohjautuu ekologian ja evoluution ymmärtämiseen
- tiedostaa vakavimmat luonnon monimuotoisuuden uhat ja alkaa ymmärtää niiden taustalla toimivia ekologisia ja evolutiivisia mekanismeja
- osaa ekologisesti perustella yhteiskunnassamme yleisimmin käytössä olevia käytännön luonnonsuojelu- ja luonnonhoitotoimia
- ymmärtää käytännön luonnonsuojelun päätöksenteon monitahoisuuden ja hahmottaa suomalaisen luonnonsuojeluhallinnon eri toimijoiden tehtäviä.
Suoritustavat:Luennot, luennolla tulevat tehtävät sekä tentti.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjan Primack: Essentials of conservation biology. 4th edition kappaleista suomenkieliset tiivistelmät.

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatintutkintoonsa kurssin EKOA302 Luonnonsuojelubiologia ja ympäristönhoito korvaavat tämän kurssin joko ECOS1085 Ympäristövaikutusten arvioiminen ja maankäytön suunnittelu -kurssilla tai EKOS305 Boreaalisen havumetsävyöhykkeen monimuotoisuus ja eryityispiirteet -kurssilla.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Luennot, harjoitukset ja tentti.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, maksimi 200
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 16.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30541to12.10.201716:00-18:00KotiahoTapahtuman tiedot
2YAA30542ma16.10.201708:15-10:00KotiahoTapahtuman tiedot
3YAB31042ti17.10.201708:15-10:00KotiahoTapahtuman tiedot
4YAB31042to19.10.201708:15-10:00KotiahoTapahtuman tiedot
5YAB31043ma23.10.201708:15-10:00KotiahoTapahtuman tiedot
6YAB31044ma30.10.201708:15-10:00KotiahoTapahtuman tiedot
7YAB31044ti31.10.201714:15-16:00KotiahoTapahtuman tiedot
8YAA30544to2.11.201712:15-14:00KotiahoTapahtuman tiedot
9YAA30545ti7.11.201714:15-16:00KotiahoTapahtuman tiedot
10YAA30545ti7.11.201716:15-17:45HalmeTapahtuman tiedot
11YAA30545to9.11.201712:15-14:00KotiahoTapahtuman tiedot
12YAA30545pe10.11.201712:15-14:00KotiahoTapahtuman tiedot
13YAA30546ti14.11.201714:15-16:00KotiahoTapahtuman tiedot
14YAA30546to16.11.201712:15-14:00KotiahoTapahtuman tiedot
15YAA30547ti21.11.201714:15-16:00KotiahoTapahtuman tiedot
16YAA30547to23.11.201712:15-14:00KotiahoTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Demo 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 7, maksimi 14
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 16.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30543ti24.10.201712:15-14:00KotiahoTapahtuman tiedot
2YAA30543pe27.10.201708:15-10:00KotiahoTapahtuman tiedot
Demo 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 7, maksimi 14
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 16.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30543ti24.10.201714:15-16:00KotiahoTapahtuman tiedot
2YAA30543pe27.10.201710:15-12:00KotiahoTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti 1 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 16.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30549ti5.12.201712:00-14:00HalmeTapahtuman tiedot
2-49ti5.12.201712:00-14:00KotiahoYAA303, yhteistentti BENA4032Tapahtuman tiedot
Uusintatentti [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 16.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3ti16.1.201814:00-16:00-YAA305, yhteistentti BENA4032Tapahtuman tiedot