Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 12:16

ECOS1072 Evoluutio, 5 op, Book exam

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Akatemiaprofessori, professori Johanna Mappes (johanna.r.mappes@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 13
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Evoluutiobiologia tutkii elämän historiaa ja prosesseja, jotka johtavat lajien syntyyn ja selittää sekä ennustaa, miten eliöt sopeutuvat ympäristöönsä. Evoluutioteoria on koko biologian alan kattoteoria ja sen tutkimus luo pohjan mm. molekyylibiologialle, luonnonsuojelubiologialle, kehitysbiologialle ja paleontologialle. Evoluution ymmärtäminen auttaa myös monille muilla tieteenaloilla kuten esimerkiksi lääketieteessä (esim. tautien ja antibioottireistenssin evoluutio), maatalous, tuholaisten torjunta, metsätalous ja vesiviljely. Perusymmärrys evoluutiobiologiasta on siis oleellista jokaiselle riippumatta siitä erikoistutko alaan tulevaisuudessa tahi et.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja osaa selittää syvällisesti evoluutio prosessin ja luonnonvalinnan mekanismit
- tiedostaa hyvin fenotyyppisen ja geneettisen vaihtelun merkityksen populaatioiden adaptiivisuudessa
- osaa määritellä ja selittää perinnöllisyyden käsitteen syvällisesti
- ymmärtää, että valintaa tapahtuu monessa muodossa.
- ymmärtää ympäristötekijöiden ja perintötekijöiden olevan vuorovaikutuksessa
- ymmärtää kvantitatiivisen genetiikan, populaatiogenetiikan ja genomiikan perusteet.
- ymmärtää ja osaa selittää adaptaation mekanistisesti
- tiedostaa ja osaa selittää, että kaikki evoluutio ei tapahdu adaptaation kautta.
- ymmärtää syvällisesti lajikäsitteen ongelmat
- ymmärtää ja osaa selittää lajiutumiseen johtavat yleisimmät mekanismit ja adaptiivisen radiaation
-osaa selittää pääpiirteet elämän historiasta, ”avain innovaatiot” sekä massasukupuutot
Suoritustavat:Kirjatentti.
Voidaan korvata kurssilla ECOS1073
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-1-4051-0345-9Ridley, M. Evolution, 3rd Edition

Lisätiedot:Voidaan korvata kurssilla ECOS1073
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Tentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tentti 11.9.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.9.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30337ma11.9.201708:00-12:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot
Tentti 9.10.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 2.10.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30341ma9.10.201708:00-12:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot
Tentti 13.11.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 6.11.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30346ma13.11.201708:00-12:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot
Tentti 11.12.2017 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.12.2017 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30350ma11.12.201708:00-12:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot
Tentti 15.1.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 8.1.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3033ma15.1.201808:00-12:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot
Tentti 12.2.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 5.2.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 3037ma12.2.201808:00-12:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot
Tentti 12.3.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 5.3.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30311ma12.3.201808:00-12:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot
Tentti 16.4.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 9.4.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30316ma16.4.201808:00-12:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot
Tentti 14.5.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 7.5.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA 30320ma14.5.201808:00-12:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot
Tentti 11.6.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.6.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali24ma11.6.201812:00-16:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot
Tentti 2.7.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.6.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali27ma2.7.201812:00-16:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot
Tentti 6.8.2018 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, maksimi 200
ilm.aika: 7.7.2017 00:00 - 4.6.2018 09:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag Auditorio 1, Martti Ahtisaari -sali32ma6.8.201812:00-16:00Lindström, MappesTapahtuman tiedot