Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.8.2019 19:45

ECOS1078 Evoluutioekologia ja elinkierrot, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 23.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 5.3.18 - 23.5.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 23.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Emily Burdfield-Steel (e.r.burdfieldsteel@uva.nl)
Yliopistotutkija, akatemiatutkija Lutz Fromhage (lutz.fromhage@jyu.fi)
Lehtori Minna-Maarit Kytöviita (minna-maarit.kytoviita@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Leena Lindström (leena.m.lindstrom@jyu.fi)
Akatemiaprofessori, professori Johanna Mappes (johanna.r.mappes@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Tapio Mappes (tapio.mappes@jyu.fi)
Yliopistotutkija Mikael Puurtinen (mikael.puurtinen@jyu.fi)
Akatemiatutkija Bibiana Rojas Zuluaga (bibiana.rojas@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 18
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Eläin- ja kasvievoluutioekologiaa, mm. optimaalisuus, peliteoriat, konfliktit, lisääntymisstrategiat, pariutumisjärjestelmät, jälkeläishoito, vuodenaikaisuus, elinkierrot.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa syvällisesti kuvata, soveltaa ja keskustella keskeisimmistä ajankohtaisimmista evoluutio- ja käyttäytymisekologian ja elinkiertoevoluution teorioista ja niihin liittyvistä tutkimuksista
- osaa itsenäisesti etsiä jonkun teoriataustan ajankohtaisimmat tutkimukset ja kuvata teoria-alueen viimeaikainen kehitys ja keskustella siitä kriittisesti kurssin osanottajien kanssa.
Suoritustavat:Luennot, seminaarityön teko ja esittämien ja keskustelu muiden opiskelijoiden seminaaritöistä, ja tentti.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Kurssilla jaettavia ja itsenäisesti hankittuja tutkimusartikkeleita.

Lisätiedot:Huomioi, että opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Seminaarityö hyväksytty/hylätty, tentti (arvio 1-5)

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 18, maksimi 30
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 23.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30511ma12.3.201812:15-14:00MappesTapahtuman tiedot
2YAA30511ke14.3.201810:15-12:00KytöviitaTapahtuman tiedot
3YAA30511to15.3.201812:15-14:00KytöviitaTapahtuman tiedot
4YAB31012ma19.3.201812:15-14:00KytöviitaTapahtuman tiedot
5YAB31012ke21.3.201814:15-16:00KytöviitaTapahtuman tiedot
6YAA30512to22.3.201812:15-14:00KytöviitaTapahtuman tiedot
7YAA30514ti3.4.201812:15-14:00KytöviitaTapahtuman tiedot
8YAA30514ke4.4.201812:15-14:00KytöviitaTapahtuman tiedot
9YAA30514to5.4.201812:15-14:00Rojas ZuluagaTapahtuman tiedot
10YAA30515ma9.4.201812:15-14:00Burdfield-SteelTapahtuman tiedot
11YAA30515ke11.4.201812:15-14:00MappesTapahtuman tiedot
12YAA30515to12.4.201812:15-14:00PuurtinenTapahtuman tiedot
13YAA30516ti17.4.201812:15-14:00MappesTapahtuman tiedot
14YAA30516ke18.4.201812:15-14:00LindströmTapahtuman tiedot
15YAA30516to19.4.201812:15-14:00MappesTapahtuman tiedot
16YAA30518ke2.5.201812:15-14:00FromhageTapahtuman tiedot
17YAA30518to3.5.201812:15-14:00FromhageTapahtuman tiedot
18YAA30518pe4.5.201808:30-10:00MappesTapahtuman tiedot
19YAA30519to10.5.201812:15-16:00MappesTapahtuman tiedot
20YAA30519pe11.5.201812:15-16:00MappesTapahtuman tiedot
21YAA 30321ti22.5.201815:00-17:00MappesTapahtuman tiedot
22YAA 30324ma11.6.201812:15-14:00MappesTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]