Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:33

ECOS1079 Genetiikka ja genomiikka luonnonpopulaatioissa, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 24.1.18 klo 23:59.
Tiedotus:
Jonotusjärjestys määräytyy opettajan antamien kriteereiden perusteella. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 5.2.18 - 5.3.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 24.1.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 19.3.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Maaria Kankare (s.maaria.kankare@jyu.fi)
Yliopistonlehtori, professori Emily Knott (emily.knott@jyu.fi)
Noora Poikela (noora.p.poikela@student.jyu.fi)
Venera Tyukmaeva (venera.v.tyukmaeva@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 14
Maksimi osallistujamäärä: 15 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Kurssilla käydään läpi kuinka bioinformatiikan ja genomiikan menetelmien avulla voidaan ymmärtää DNA sekvenssien muunteluun kätkeytyvää tietoa luonnonpopulaatioihin vaikuttaneista valintapaineista ja populaatioiden koossa ja rakenteessa tapahtuneista muutoksista. Evolutiivisesti mielenkiintoisia geenejä tarkastellaan sekä geenien rakenteen että niiden toiminnan kannalta.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää bioinformatiikan menetelmiä ja genetiikan / genomiikan tietokantoja luonnonpopulaatioiden geneettiseen muunteluun liittyvien kysymysten selvittämisessä
- osaa jäljittää tietoa populaatioihin vaikuttaneista valintapaineista ja populaatioiden koossa ja rakenteessa tapahtuneista muutoksista DNA sekvenssien perusteella
- osaa selvittää yksittäisten geenien evoluutioon vaikuttaneita tekijöitä sekä geenien rakenteen että niiden toiminnan tasolla
- osaa tulkita kriittisesti saamiaan tuloksia ja raportoimaan niistä muille
Suoritustavat:Pakollinen läsnäolo,demonstraatioita ja tietokoneharjoituksia sekä kirjallisuuteen perehtymistä ja oma projektityö.
Lisätiedot:Kurssi järjestetään joka toinen vuosi.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Osallistuminen, kurssipäiväkirja, projektiraportti sekä esitelmä.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitus 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 14
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 2066ma5.2.201812:15-16:00KnottTapahtuman tiedot
2MaD 2066ke7.2.201811:15-15:00KnottTapahtuman tiedot
3MaD 2066pe9.2.201812:15-16:00KnottTapahtuman tiedot
4MaD 3537ti13.2.201812:15-16:00KnottTapahtuman tiedot
5MaD 3537ke14.2.201812:15-16:00KnottTapahtuman tiedot
6MaD 3537to15.2.201812:15-16:00KnottTapahtuman tiedot
7MaD 3538ti20.2.201812:15-16:00KnottTapahtuman tiedot
8MaD 3538ke21.2.201812:15-16:00KnottTapahtuman tiedot
9MaD 3538to22.2.201812:15-16:00KnottTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 7, maksimi 200
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 24.1.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YNC 33011ti13.3.201810:15-14:00KnottTapahtuman tiedot