Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:09

ECOS1080 Genetiikan sovellukset, 5 op, Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.4.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.3.17 klo 0:00 - 12.4.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 13.5.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistotutkija Maaria Kankare (s.maaria.kankare@jyu.fi)
Emily Knott (emily.knott@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Ajankohtaista:

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018.  

Sisältö:Työpajassa käsitellään ekologisia ja luonnonsuojeluun liittyviä kysymyksiä, jotka vaativat populaatiogeneettistä osaamista. Aluksi tutustutaan erilaisiin luonnonsuojelugenetiikkaa käsitteleviin artikkeleihin ja opiskelijat valitsevat sitten tutkittavan ongelman ja tekevät siitä raportin lehtikirjoituksen, esitelmän tai posterin muodossa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa etsiä vastauksia lajien ja populaatioiden erilaisiin ympäristöihin sopeutumiseen liittyviin ekologisiin, luonnonsuojelullisiin ja geneettisiin kysymyksiin asteittaisen etenemisen (ongelmien pilkkomisen) kautta
- osaa työskennellä ryhmässä sekä etsiä keinoja yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi
- osaa kuvata tieteellisen tutkimusprosessin periaatteet ja pystyy osallistumaan tieteellisten projektien suunnitteluun
Esitiedot:Toisen vuoden maisteriopiskelijat.
Suoritustavat:Ongelmalähtöinen opiskelu. Yhdessä tuotettu lehtikirjoitus, esitelmä tai posteri.
Lisätiedot:Kurssi järestetään parittomina vuosina keväisin.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Vertais- ja itsearviointi. Yhdessä tehtävä raportti, lehtiartikkeli, esitys tai posteri (opiskelijat valitsevat yhdessä suoritustavan).