Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.8.2019 19:43

ECOS1087 Luontoinventoinnin kurssi, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.5.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 12.3.18 - 15.5.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 15.5.18 klo 23:59
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Panu Halme (panu.halme@jyu.fi)
Professori Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi)
Professori Mikko Mönkkönen (mikko.monkkonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Kurssi perehdyttää ekologisten yhteisö- ja populaatioaineistojen keruuseen ja otantaan liittyviin kysymyksiin teoriassa ja käytännössä. Keskeisiä teemoja eri lajiryhmien osalta: otannan suunnittelu ja toteutus, keskeiset runsauden arvioimismenetelmät, uhanalaisten ja harvinaisten lajien tutkiminen, seurannan suunnittelu.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa suunnitella luontoinventointiprojektin perustuen selkeästi määriteltyyn inventointitarpeeseen
- osaa suunnitella, mitä ja miten inventoidaan niin, että inventoinnin tuloksena saadaan tietoa inventoitavan ominaisuuden määrästä ja/tai laadusta sekä tiedon luotettavuudesta.
- tietää ja osaa kertoa keskeiset otantamenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuustekijät.
- pystyy hahmottamaan luontoinventoinnin projektina ja kuvaamaan projektin keskeiset vaiheet.
- pystyy raportoimaan projektinsa etenemisen, menetelmät ja tulokset kirjallisesti ja suullisesti siten, että projektin tavoitteet on ymmärrettävissä, tavoitteen saavuttaminen todennettavissa ja koko projekti toistettavissa.
Esitiedot:Lajintuntemus ja luontoinventointi (BENA2021, 2022, 2023) tai Luonnonvarojen ja ympäristön tutkimusmentelmät (BENA4033, BENA3034, BENA4035), tai vastaavat opinnot.
Suoritustavat:Luentoja, harjoituksia ja maastotöitä.
Raportti ja seminaari
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Raportit arvioidaan asteikolla (1-5)

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 15.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30511to15.3.201810:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
2YAA30511pe16.3.201812:15-14:00MönkkönenTapahtuman tiedot
3YAA30512ti20.3.201810:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
4YAA30512pe23.3.201812:15-14:00MönkkönenTapahtuman tiedot
5YAA30514ti3.4.201810:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
6YAB31015ma9.4.201816:15-18:00HalmeTapahtuman tiedot
7YAA30515ti10.4.201810:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
8YAA30515to12.4.201810:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
9YAA30515pe13.4.201812:15-14:00MönkkönenTapahtuman tiedot
10YAA30516ti17.4.201810:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
11YAA30518pe4.5.201810:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
12YAA30518pe4.5.201812:00-14:00-Tapahtuman tiedot
13YAA30519ti8.5.201810:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
14YAA30520ma14.5.201808:15-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot
15YAA30522ma28.5.201808:15-16:00MönkkönenTapahtuman tiedot

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Maastossa [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 40
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 15.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-20ma14.5.201812:15-16:00MönkkönenTapahtuman tiedot
2-20ti15.5.201808:00-16:00MönkkönenTapahtuman tiedot
3-20ke16.5.201808:00-16:00-Tapahtuman tiedot
4-20to17.5.201808:00-12:00MönkkönenTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitus 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 200
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 15.5.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1MaD 20520to17.5.201812:15-17:00MönkkönenTapahtuman tiedot