Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
18.4.2019 22:33

ECOS1088 Spatiaalinen maankäytön suunnittelu, 3 op, Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Janne Kotiaho (janne.kotiaho@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Professori Mikko Mönkkönen (mikko.monkkonen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 1
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Ajankohtaista:

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018.  

Sisältö:Spatiaalisen maankäytön suunnittelun teoreettinen viitekehys ja käytännön sovellukset. Esimerkkejä suojelusuunnittelusta. Kurssilla harjoitellaan Zonation-ohjelmiston käyttöä maankäytön päätöksenteon tukena.
Osaamistavoitteet:Kurssin käytyään opiskelija tietää, millaisiin maankäytön suunnitteluun liittyviin ongelmiin Zonationin avulla pystytään vastaamaan, ja osaa esimerkkien kautta kuvata analyysin luonnonsuojelullisia sovelluksia. Hän hallitsee ohjelmiston peruskäytön, ymmärtää sen toimintaperiaatteen ja tiedostaa analyysin rajoitukset. Hän pystyy itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisen Zonation-analyysin ja hankkimaan lisätietoa kirjallisuuden avulla. Hän pystyy tuetusti suunnittelemaan myös monimutkaisemman analyysin.
Esitiedot:GIS-perusosaaminen (BENA4033 Geoinformatiikan peruskurssi tai vastaava aiempi kokemus paikkatieto-ohjelmistojen käytöstä).
Suoritustavat:Luennot, kirjallisuus, demonstraatiot ja ryhmissä tehtävä harjoitustyö.