Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.4.2019 06:03

ECOS1086 Luontotyypit, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 23.6.17 klo 16:00.
Tiedotus:
Jonotusjärjestys määräytyy opettajan antamien kriteereiden perusteella. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 4.9.17 - 22.9.17
Ilmoittautumisaika: 12.3.17 klo 0:00 - 23.6.17 klo 16:00
Ilmoittautuminen voidaan perua 5.6.2017 klo 16:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Saana Kataja-aho (saana.m.kataja-aho@jyu.fi)
Lehtori Minna-Maarit Kytöviita (minna-maarit.kytoviita@jyu.fi)
Tohtorikoulutettava Kristiina Nyholm (kristiina.nyholm@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 23
Maksimi osallistujamäärä: 22 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Perehdytään kasvillisuustyyppien luokittelun teoriaan ja luokitellaan kasvillisuustyyppejä maastossa. Pääpaino opetuksessa on maastoharjoittelulla ja maastossa tapahtuvalla opetuksella. Kurssilla käydään läpi kaikki kasvipeitteiseen maanpinnan kasvillisuustyypit, mutta pääpaino kurssilla on metsätyyppien, perinnebiotoppien ja suotyyppien luokittelussa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson käytyään opiskelija:
- osaa Suomessa esiintyvien luontotyyppien keskeiset rakenteelliset piirteet
- kykenee tunnistamaan maastossa kasvillisuustyyppin indikaattorilajiston
- kykenee kasvilajiston perusteella kirjallisuuden avulla nimeämään luontotyypin ja luokittelemaan kasvipeitteistä maa-alaa
- tietää luokittelun taustalla olevan ekologisen teorian ja pystyy soveltamaan sitä luontotyyppien rajauksessa.
Esitiedot:BIOA120 ja EKOA120 kurssien suoritus tai vastaavat tiedot.
Suoritustavat:Maastokurssi, pakollinen läsnäolo koko kurssin ajan + hyväksytysti suoritettu maastotentti.
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-952-5694-22-2Hotanen ym. 2008. Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun. Karisto, 182s.
978-952-62-0891-6Eurola ym. 2015. Sata suotyyppiä - Opas Suomen suokasvillisuuden tuntemiseen. Thule-instituutti, Oulangan tutkimusasema, Oulun yliopisto. Juvenes Print – Oulu. 112 s.

Lisätiedot:Kurssi vain suomeksi.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento ja maastotyöskentely [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 20
ilm.aika: 12.3.2017 00:00 - 23.6.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31236ma4.9.201708:15-12:00KytöviitaTapahtuman tiedot
2YAB31236ti5.9.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
3-36ti5.9.201710:00-16:00-MaastossaTapahtuman tiedot
4YAB31236ke6.9.201708:15-10:00-Tapahtuman tiedot
5-36ke6.9.201710:00-16:00-MaastossaTapahtuman tiedot
6YAB31236to7.9.201708:15-12:00-Tapahtuman tiedot
7-36to7.9.201712:00-16:00-MaastossaTapahtuman tiedot
8YAB31236pe8.9.201708:15-10:00KytöviitaTapahtuman tiedot
9-36pe8.9.201710:15-16:00-MaastossaTapahtuman tiedot
10-37ma11.9.201708:15-16:00-MaastossaTapahtuman tiedot
11-37ti12.9.201708:15-16:00-MaastossaTapahtuman tiedot
12-37ke13.9.201708:15-16:00-MaastossaTapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luentotentti 1 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, maksimi 22
ilm.aika: 12.3.2017 00:00 - 23.6.2017 16:00
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38pe22.9.201708:15-16:00KytöviitaMaastossaTapahtuman tiedot