Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:43

ECOS1089 Kasvikokoelma, 2 - 6 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Minna-Maarit Kytöviita (minna-maarit.kytoviita@jyu.fi)
Laajuus: 2 - 6 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Ennalta sovittu määrä tieteellisesti kerättyjä kasvinäytteitä. Kokoelman aihe ja laajuus sovittava kurssin vastuuhenkilön kanssa etukäteen.
Osaamistavoitteet:Kokoelman kerättyään opiskelija:
- osaa käyttää lajintunnistusoppaita
- tunnistaa vaikeammin tunnistettavia kasvilajeja kirjallisuuden avulla.
- hahmottaa kasvien elinympäristövaatimuksia
Suoritustavat:Kasvikokoelma + palautetilaisuus.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Luontoportti, Retkeilykasvio, Suomen jäkäläopas

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5