Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:21

ECOS1090 Selkärangatonkokoelma, 2 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.18 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 31.7.18 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Ennalta sovittu määrä tieteellisesti tallennettuja selkärangatonnäytteitä. Kokoelma kohdennetaan johonkin tai joihinkin eläinryhmiin tai tiettyyn habitaattiin. Kokoelman sisältö sovitaan etukäteen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.
Osaamistavoitteet:Kokoelman laadittuaan opiskelija:
- osaa kerätä, tallentaa ja käsitellä tieteellisiä näytteitä
- kykenee määrittämään kohteeksi valitsemansa eläinryhmän näytteet laji- tai sukutasolle
- kykenee kuvailemaan kohteena olevan eläinryhmän keskeiset rakenteelliset piirteet, monimuotoisuuden sekä sen biologian ja ekologian pääkohdat
- osaa kuvailla ja selittää luonnon monimuotoisuutta tutkimansa eläinryhmän avulla.
Esitiedot:Selkärangattomien lajintuntemuskurssit.
Suoritustavat:Kokoelman kerääminen ja määritettyjen ja etiketöityjen näytteiden esittäminen opintojakson vastuuhenkilölle.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Oikein tallennettujen ja määritettyjen näytteiden määrä.