Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
21.4.2019 08:10

ECOS1091 Erikoislajintuntemus, 1 - 4 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opettaja(t): Lehtori Jari Haimi (jari.m.haimi@jyu.fi)
Yliopistonlehtori Atte Komonen (atte.i.komonen@jyu.fi)
Erkka Laine (erkka.m.laine@student.jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Terhi Alsila (terhi.s.alsila@student.jyu.fi)
Niina Kiljunen (niina.e.kiljunen@student.jyu.fi)
Miia Kokkonen
Laajuus: 1 - 4 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 48
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ekologia ja evoluutiobiologia (BIO) (ECO)
Sisältö:Kurssilla opetellaan eri eliöryhmien tunnistamista sekä perehdytään niiden elintapoihin.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvailla kunkin käsittelyssä olleen eliöryhmän tärkeimmät rakenteelliset piirteet sekä ryhmien ja lajien määrittämisessä huomioitavat tärkeimmät seikat
- osaa tarkastelussa olleiden eliöryhmien näytteiden käsittelyn ja omaa valmiudet ryhmien eliöiden määritykseen
- osaa lisäksi kuvailla eliöryhmien biologian ja ekologian pääpiirteet sekä näiden ryhmien monimuotoisuuden
Esitiedot:Lajintuntemuksen peruskurssit.
Suoritustavat:Lajintuntemusdemonstraatiot ja -harjoitukset laboratoriossa. Kuusi läsnäolokertaa lajintuntemusilloissa vastaa kahta opintopistettä.
Lisätiedot:Järjestetään erillisten ilmoitusten mukaisesti ilta-aikoina (klo 16-20).
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Läsnäolo harjoituksissa.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Demo [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Polypores [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 20
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 31.7.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32449to7.12.201716:15-20:00KokkonenIdentification of polyporesTapahtuman tiedot
Butterflies & Moths [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 12, maksimi 20
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 31.7.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32450ke13.12.201716:15-20:00AlsilaIdentification of Finnish butterflies & mothsTapahtuman tiedot
Trichoptera larvae [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 11, maksimi 20
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 31.7.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3246ma5.2.201816:15-20:00KiljunenIdentification of Trichoptera larvaeTapahtuman tiedot
Basics of taxonomy & nematocerans [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, maksimi 20
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 31.7.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB3247to15.2.201816:15-20:00LaineTapahtuman tiedot
Freshwater red algae (Rhodophyta) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, minimi 5, maksimi 20
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 31.7.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32416to19.4.201816:15-20:00LaineOhjaajana on emeritusprofessori Pertti ElorantaTapahtuman tiedot
Chrysomelidae (lehtikuoriaiset) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, maksimi 20
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 31.7.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32451ke19.12.201816:00-20:00KomonenOhjaajina Atte Komonen ja Heli VainioTapahtuman tiedot
Selkärangattomien Keräämismenetelmät [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 5, maksimi 20
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 31.7.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32412ti19.3.201916:00-20:00LaineOpetukseen kuuluu myös käytännön keräämistäTapahtuman tiedot
Selkärangattomien Preparointi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 5, maksimi 20
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 31.7.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32413ti26.3.201916:00-20:00LaineOheismateriaalina perhosia, luteita, kovakuoriaisia etc.Tapahtuman tiedot