Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.9.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.4.2019 16:19

ENVS1124 Ympäristöteknologia, 5 op, Kurssi YMPA201 korvaa luvuonna 2017-18. The course YMPS201 is organized ithe academic year 2017-2018

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.4.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.3.17 klo 0:00 - 12.4.17 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Tuula Tuhkanen (tuula.a.tuhkanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: suomi, English
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede (ENV)
Ajankohtaista:

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018.  Korvaava kurssi YMPA201 2017-2018.

Sisältö:Vesihuolto ja sanitaatio, energiantuotanto uusiintuvista ja uusiintumattomista lähteistä, ilmansaasteet ja melu sekä niiden torjunta, jätehuolto. Parhaat käytettävissä olevat tekniikat ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jo pilaantuneen ympäristön kunnostamiseksi
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelija tunteet yleisimmät ympäristöteknologiat ja niiden merkityksen yhdyskuntien infrastruktuurin osana. Ympäristöteknologian tarkoitus on estää ympäristövahinkojen syntyminen sekä vähentää ja ennallistaa fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten riskien vaikutus ihmiseen sekä säilyttää hyvä ympäristön tila (vesi, ilma, maaperä).
Esitiedot:BIOP302/BENP1002 Vesi ja vesistöt ja BIOP305/BENP1005 Ihminen ja ympäristö. BENA4030 Aine ja energia ympäristössä ja yhteiskunnassa.
Suoritustavat:Luennot. luentomateriaali, seminaari ja tentti.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

NATHANSON, J A. Basic Environmental Technology

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentti 70 %, seminaari 30 %.