Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.13.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.8.2019 15:40

ENVS1130 Environmental risk perception and communication, 3 op, Opintojaksoa ei järjestetä 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.4.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.3.17 klo 0:00 - 12.4.17 klo 23:59
Opettaja(t): Professori Tuula Tuhkanen (tuula.a.tuhkanen@jyu.fi)
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede (ENV)
Ajankohtaista:

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018.  

Sisältö:Riskin kokeminen: harhat, heurestiikka, riskin vertaamisen ja raivofaktori. Lähde, viesti, kanava ja vastaanottaja.
Osaamistavoitteet:Kurssin jälkeen opiskelija tuntee ympäristöriskein arvioinnin, kommunikoinnin ja riskinhallinnan perusteet. "Ympäristöriski" liittyy tällä kurssilla joko työ- tai ympäristöperäiseen altistukseen ja kohteena on joko ihmeien tai ympäristö. "Riski" käsitteenä viittaa tällä kurssilla objektiivisen probapilistisen riksin lisäksi subjektiiviseen riksin kokemiseen. Se pitää sisällään myös epävarmuustekijät ja niiden huomioonottamisen riskin kokemisessa ja -kommunikoinnissa. Kurssin jälkeen opiskelija erottaa riskinarvioinnin, riskin kokemisen. riskikommunikoinnin ja riskinhallinnan. Opiskelija tunnistaa riskinarvioinnin mahdolliset epävarmuutta ja harhaa aiheuttavat tekijät ja tuntee arvioijan roolin riskianalyysissä.
Suoritustavat:100% Moodle verkkokurssi. Videoluennot, lukumateriaalit, tehtävät ja keskustelufoorumi Moodlessa.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Modulikohtaiset tehtävät sekä lopputyö.