Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:16

ENVS1134 Ympäristötieteen aineistojen tilastolliset analyysimenetelmät, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.12.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.10.17 - 15.12.17
Ilmoittautumisaika: 12.3.17 klo 0:00 - 15.12.17 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 15.12.2017 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Yliopistonlehtori Anssi Lensu (anssi.lensu@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede (ENV)
Sisältö:Syventävä kurssi, jolla esitellään ympäristötieteen aineistojen analysointimenetelmiä käyttäen R-tilasto-ohjelmaa. Kurssin keskeisimmät aihealueet ovat monimuuttujamenetelmät (luokittelu, ryhmittely, tilastollinen mallinnus, projektiomenetelmät), aikasarja-analyysi, meta-analyysi, eliöyhteisöanalyysit sekä spatiaalinen tilastotiede (spatiaaliset pistekuviot, tessellaatiot, spatiaalinen autokorrelaatio, spatiaalinen mallinnus, eliöiden levinneisyysmallit ja spatiaalinen interpolointi).
Osaamistavoitteet:Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi tuntea esitettyjen tilastomenetelmien peruskäsitteet, oletukset ja toimintatapa. Menetelmät liittyvät monimuuttujaisten data-aineistojen luokitteluun, ryhmittelyyn ja projisiointiin, aikasarja-aineistojen analysointiin, eliöyhteisöjen analysointiin, pistekuvioiden karakterisointiin, spatiaalisen autokorrelaation estimointiin, spatiaaliseen mallinnukseen, ja spatiaaliseen interpolointiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijoiden tulisi tuntea R-tilasto-ohjelman käyttöä niin paljon, että osaavat itsenäisesti ratkaista harjoitustyön sen avulla.
Esitiedot:TILP2500 Data ja mittaaminen, TILP2600 Datasta malliksi ja BENA4033 Geoinformatiikan perusteet.
Suoritustavat:Luentoja 12 x 2 h, tietokoneharjoituksia 12 x 4 h, seminaari, harjoitustyö.
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-0-387-84857-0Hastie T., Tibshirani R. & Friedman J. 2009. The Elements of Statistical Learning, 2nd Edition. Springer.
978-1-4614-7617-7Bivand R., Pebesma E. & Gomez-Rubio V. 2013. Applied Spatial Data Analysis with R, 2nd Edition. Springer.
978-0-387-75958-6Cryer J. & Chan K.-S. 2008. Time Series Analysis with Applications in R, 2nd Edition. Springer.
978-0-387-87457-9Zuur A., Ieno E.N., Walker N., Saveliev A.A. & Smith G.M. 2009. Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R. Springer.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Harjoitustyöraportti 50 %, seminaariesitys 40 %, osaaminen harjoituksissa 10 %.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 20
ilm.aika: 12.3.2017 00:00 - 15.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31243ma23.10.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
2YAB31243ke25.10.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
3YAB31244ma30.10.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
4YAB31244ke1.11.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
5YAB31245ma6.11.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
6YAB31245ke8.11.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
7YAB31246ma13.11.201712:15-14:00LensuTapahtuman tiedot
8YAB31246ke15.11.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
9YAB31247ma20.11.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
10YAB31247ke22.11.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
11YAB31249ma4.12.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot
12YAB31249ti5.12.201710:15-12:00LensuTapahtuman tiedot

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Tietokoneharjoitukset [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 20
ilm.aika: 12.3.2017 00:00 - 15.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA20443ti24.10.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
2YAA20443to26.10.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
3YAA20444ti31.10.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
4YAA20444to2.11.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
5YAA20445ti7.11.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
6YAA20445to9.11.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
7YAA20446ti14.11.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
8YAA20446to16.11.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
9YAA20447ti21.11.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
10YAA20447to23.11.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
11YAA20449ti5.12.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot
12YAA20449to7.12.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, maksimi 20
ilm.aika: 12.3.2017 00:00 - 15.12.2017 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB31250ke13.12.201712:15-16:00LensuTapahtuman tiedot