Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:18

ENVS1135 Sustainable water supply and sanitation, 5 op

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.4.17 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.18
Ilmoittautumisaika: 12.3.17 klo 0:00 - 12.4.17 klo 23:59
Opettaja(t): Tuula Tuhkanen (tuula.a.tuhkanen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: English; suorituskielet: English
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Ympäristötiede (ENV)
Ajankohtaista:

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2017-2018. The course is not offered during the academic year 2017-2018.  

Sisältö:Kestävän vesihuollon ja sanitaation määritelmä. Niiden saatavuus eri maissa ja maanosissa. Vesihuollon ja sanitaation historia ja sen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Alan tietolähteet. Kiertotalous ja ravinteiden talteenotto, ekosanitaatio. Sosio-ekonomisten sekä kulttuurillisten erojen ottaminen huomioon vesihuollossa ja sanitaatiossa. SDG2030.
Osaamistavoitteet:Tällä kurssilla opiskelija tutustuu vesihuoltoon ja sanitaatioon osana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista (SDG2030). Opiskelija tuntee kestävän ja turvallisen vesihuollon ja sanitaation saatavuuden eri maissa ja maanosissa (low and middle income countries). Hän tuntee yleisimmät vesihuollon ja sanitaation teknologiat, jotka ottavat huomioon myös haavoittuvimmat kohderyhmät ja ympäristön hyvän ekologisen tilan. Opiskelija tuntee konventionaalisten tekniikoiden lisäksi innovatiiviset teknologiat. Hän pystyy kommunikoimaan ja vaihtamaan ajatuksia alan kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.
Suoritustavat:100 % verkkokurssi Moodlessa
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Modulikohtaiset tehtävät ja lopputyö (50:50)