Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
23.2.2020 19:48

NANP1001 Nanotiede ja teknologia, 2 op [kotisivu]

Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Fysiikan laitos, Kemian laitos

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.4.18 klo 23:59.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/215813
Alkaa - päättyy: 21.3.18 - 4.5.18
Ilmoittautumisaika: 12.4.17 klo 0:00 - 20.4.18 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 10.4.2018 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Professori Janne Ihalainen (janne.ihalainen@jyu.fi)
Tohtorikoulutettava Heini Ijäs (heini.e.ijas@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Anna-Leena Kähkönen (anna-leena.m.kahkonen@jyu.fi)
Tuntiopettaja(t): Péter Balogh (peter.b.balogh@student.jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 24
Maksimi osallistujamäärä: 25 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Bio- ja ympäristötieteiden laitos (BIO), Fysiikan laitos (FYS), Kemian laitos (KEM), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK), Nanotieteiden yhteiset opinnot (NAN)
Ajankohtaista:

This course is given in Finnish. It cannot be taken without a good command of spoken Finnish.

Sisältö:

Kurssilla esitellään nanotieteiden ”big ideas”: 9 ydinajatusta. Tätä luokittelua käytetään kurssilla nanotieteeseen kuuluvien aiheiden tarkemmassa käsittelyssä ja selittämisessä. Laboratoriotyöt esittelevät nanotieteiden ydinajatuksia käytännössä. Kurssin aikana NSC:n eri alojen tutkijat esittelevät omaa tutkimustaan.

Osaamistavoitteet:Kurssin käytyään opiskelija hahmottaa nanotieteiden laajuuden, osaa luokitella ilmiöitä, sekä tuntee tiettyjen mittalaitteiden perusperiaatteet. Hän osaa kertoa tärkeimmistä NSC:n tutkimusaiheista yleisellä tasolla ja osaa lukea tieteellisiä artikkeleita nanotieteestä
Esitiedot:Lukiotieto luonnontieteistä.
Ilmoittautuminen:

Kurssille voi ilmoittautua matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Ensisijaisesti kurssille otetaan Nanotieteen koulutusohjelman tai opintosuunnan opiskelijoita, mutta mikäli kurssilla on tilaa, muutkin voivat suorittaa kurssin.

Valintamenettely:

Ensisijaisesti valitaan Nanotieteen koulutusohjelman tai opintosuunnan opiskelijat. Mahdolliset muut opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Suoritustavat:4 x 3 h laboratoriotöitä ja 3 x 3 h luentoja, sekä tutustuminen NSC:n tutkimusryhmiin.
Kirjallisuus:
Oppimateriaali

Luennoille ja laboratoriotöihin jaettava materiaali.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Nanotieteiden peruskäsitteiden ymmärtämisen arviointia. Kurssin läpäisyyn vaaditaan läsnäolo kaikkiin luentoihin ja laboratoriotöihin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin sekä tunnistettava osaaminen nanotieteiden perusperiaatteista.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Luento [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 25
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAA30512ke21.3.201808:15-12:00KähkönenTapahtuman tiedot
2YAA 30312pe23.3.201808:15-10:00KähkönenTapahtuman tiedot
3YAA30516pe20.4.201812:15-15:00KähkönenTapahtuman tiedot

Laboratoriotyöt [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Elektroforeesi 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014to5.4.201808:15-11:00IjäsYAB322Tapahtuman tiedot
Elektroforeesi 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014to5.4.201808:15-11:00IjäsYAB314Tapahtuman tiedot
Elektroforeesi 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014to5.4.201808:15-11:00IjäsYAB320Tapahtuman tiedot
Elektroforeesi 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014to5.4.201812:15-15:00IjäsYAB320Tapahtuman tiedot
Elektroforeesi 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014to5.4.201812:15-15:00IjäsYAB314Tapahtuman tiedot
Elektroforeesi 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014to5.4.201812:15-15:00IjäsYAB320Tapahtuman tiedot
Voimamikroskopia 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014pe6.4.201808:15-11:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Voimamikroskopia 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014pe6.4.201808:15-11:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Voimamikroskopia 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014pe6.4.201808:15-11:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Voimamikroskopia 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014pe6.4.201812:15-15:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Voimamikroskopia 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014pe6.4.201812:15-15:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Voimamikroskopia 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YAB32014pe6.4.201812:15-15:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Nanohiukkaset 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 3, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YF 31216ke18.4.201808:15-11:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Nanohiukkaset 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-16ke18.4.201808:15-11:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Nanohiukkaset 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-16ke18.4.201808:15-11:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Nanohiukkaset 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YF 31216ke18.4.201812:15-15:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Nanohiukkaset 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-16ke18.4.201812:15-15:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Nanohiukkaset 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-16ke18.4.201812:15-15:00IjäsYF312Tapahtuman tiedot
Nanomagnetismi 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YF 31216to19.4.201808:15-11:00Ijäs, KähkönenYF312Tapahtuman tiedot
Nanomagnetismi 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-16to19.4.201808:15-11:00Ijäs, KähkönenYF312Tapahtuman tiedot
Nanomagnetismi 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-16to19.4.201808:15-11:00Ijäs, KähkönenYF312Tapahtuman tiedot
Nanomagnetismi 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1YF 31216to19.4.201812:15-15:00Ijäs, KähkönenYF312Tapahtuman tiedot
Nanomagnetismi 5 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-16to19.4.201812:15-15:00Ijäs, KähkönenYF312Tapahtuman tiedot
Nanomagnetismi 6 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 5, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-16to19.4.201812:15-15:00Ijäs, KähkönenYF312Tapahtuman tiedot

Luentotentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Loppukoe 1 [tenttiin ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 25
ilm.aika: 12.4.2017 00:00 - 20.4.2018 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1FYS218pe4.5.201809:15-12:00IhalainenTapahtuman tiedot